Programování, algoritmizace

V rámci kurzů nabízíme různé náměty, jak zajímavým způsobem pojmout výuku programování a úvodních aspektů algoritmizace. Tato část kurzů spočívá zatím převážně v názorných ukázkách, materiály tedy poslouží především jako inspirace.

Tabulkový editor

Sbírka zajímavých námětů na příklady v tabulkovém editoru (Excel, Open Office Calc), kromě procvičení tabulkového editoru příklady ilustrují zajímavé matematické či informatické principy.

Python

Želví grafika

Virtuální roboti

  • Prezentace - stručné představení úloh Robotanik a Robot Karel
  • Tutor logických úloh - webový systém, který obsahuje simulátory obou úloh a rozsáhlou sbírku příkladů


Lego Mindstorms