ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Tutoriály

Program tutoriálů a tato stránka jsou ve stavu přípravy.
Smyslem tutoriálů je poskytnout soustavný výklad vybrané problematiky. Zaměřeny budou zejména na posluchače, kteří se zvolenému oboru chtějí sami začít aktivně věnovat.
Připravují se mj. tutoriály:
 • Konceptuální svazy
  Radim Bělohlávek, Univerzita Palackého Olomouc
 • Znalosti z pohledu logiky
  Marie Duži, Petr Jirků, VŠB-TU Ostrava, FF UK Praha
 • Zpřístupňování textových informací z profesionálních zdrojů. Databázová centra, databáze a digitální knihovny.
  Richard Papik, Martin Souček, UK Praha
  text tutoriálu - pdf, kopie průsvitek - ppt
counter 1/3/2004, Organizační výbor