ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Platby: vložné, ubytování

Vložné pokrývá konferenční poplatek, cenu sborníku, obědy a večeře v době konání konference.
Platba za ubytování pokrývá cenu pokoje vč. snídaně.
Fakturu vystavíme na požádání.
Vložné po 29.1.2004 6 500,-- Kč
Ubytování ve 2-l pokoji (2 noci, 25.-27.2.2004) 1 260,-- Kč
Ubytování ve 1-l pokoji (2 noci, 25.-27.2.2004)
1 980,-- Kč
V přihlášce lze rozšířit ubytování na noc 24.-25.2.2004,
částka placená za ubytování se takovém případě rozšiřuje
na 1 890 Kč, resp. na 2 970 Kč

Platbu lze uskutečnit
a) Bankovním převodem:
    bankovní spojení:
       Česká spořitelna a.s.,  okresní pobočka Brno
         Jánská 6, 602 00 BRNO

    SWIFT CODE: GIBA CZ PX
    Název účtu:   Česká informatická společnost Brno
    číslo účtu:     1353887369/0800
    variabilní symbol: 300000

b) Hotovostí při registraci


V obou případech je nutné se řádně přihlásit
(viz Registrace)!

Pořadatel (není plátcem DPH):
Česká informatická společnost Brno
Botanicka 68a, 602 00 Brno
IČO: 65268407, DIČ: 290-65268407

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Na základě řádně vyplněné přihlášky vyhotovíme daňový doklad, který účastník obdrží u registrace na konferenci. Platba provedená před termínem konání konference je zálohou ve výši 100% dohodnuté ceny. Zúčtování bude provedeno v den konání konference předáním daňového dokladu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den konání konference.

counter 1/3/2004, Organizační výbor