ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Vybrané příspěvky

Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT
Petr Bečvář, Luboš Šmídl (Západočeská univerzita v Plzni), Michal Pěchouček (ČVUT v Praze)
Podobnost a její modelování
Radim Bělohlávek (Univerzita Palackého v Olomouci), Václav Snášel (VŠB-Technická univerzita Ostrava)
Nový expertní systém NEST
Petr Berka, Vladimír Laš, Vojtěch Svátek (VŠE v Praze)
Hledání maximálních častých vzorů v logice prvního řádu
Jan Blaťák, Luboš Popelínský (Masarykova Univarzita v Brně)
Vyhledávání témat v kolekci dokumentů
Jiří Dvorský, Jan Martinovič, Václav Snášel (VŠB-Technická univerzita Ostrava), Jaroslav Pokorný (Univerzita Karlova v Praze)
Kontrola přístupu k RDF -- pohled objektové databáze
Jakub Güttner (Masarykova Univerzita v Brně)
Integration of methods of Clustering via Conceptual lattices and Inductive logic programming for a graded classification problem
Tomáš Horváth, Stanislav Krajči (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích)
O jednom neuronovém přístupu k redukci dimenze
Dušan Húsek (ÚTIA AVČR, Praha), A.A.Frolov (Ruská akademie věd, Moskva), Hana Řezanková (VŠE v Praze), Václav Snášel, Aleš Keprt (VŠB-Technická univerzita Ostrava)
Using fuzzy logic operators for construction of data mining quantifiers
Jiří Ivánek (VŠE v Praze)
Implementace os XPath ve vícerozměrném přístupu pro indexování XML dat
Michal Krátký, Tomáš Skopal, Václav Snášel (VŠB-Technická univerzita Ostrava), Jaroslav Pokorný (Univerzita Karlova v Praze)
Knowledge Management for Administration Processes
Michal Laclavik, Zoltan Balogh, Ladislav Hluchy (Slovenská akademie věd, Bratislava), Krzysztof Krawczyk, Mariusz Dziewierz (ACC CYFRONET AGH, Krakov, Polsko)
Using Mutual Information for Iris Recognition
Libor Machala (Univerzita Palackého v Olomouci), Pavel Praks, Václav Snášel (VŠB-Technická univerzita Ostrava)
Podpora adaptívneho WEB-u prostiedkami strojového učenia
Machová Kristína, Klimko Ivan (Technická univerzita Košice)
Rychlý přibližný výpočet LSI předzpracováním náhodnou projekcí
Pavel Moravec, Václav Snášel (VŠB-Technická univerzita Ostrava)
Anachronické atributy a dobývání znalostí
Nováková L., Kléma J., Štěpánková O. (ČVUT v Praze)
OWL Ontology Agent based on FIPA proposal
Marek Obitko, Vladimir Mařík (ČVUT v Praze)
Asociační pravidla a matematická logika
Jan Rauch (VŠE v Praze)
Procedura KL-Miner pro dobývání znalostí
Jan Rauch, Milan Šimůnek, Petr Dolejší, Václav Lín (VŠE v Praze)
Metrické a semi-metrické indexování vektorových modelů pro Information Retrieval systémy
Tomáš Skopal, Michal Krátký, Václav Snášel (VŠB-Technická univerzita Ostrava)
AR2NL/STULONG: an Experiment with a Simple Natural Language Model
Petr Strossa (VŠE v Praze)
Logicke programovanie a reprezentacia znalosti
Ján Šefránek (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Application of Cellular Genetic Programming in Data Mining
Aleksandra Takač (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Visualisation of Trust in Evolutionary Simulation of Multi-agent Based System
Štefan Urbánek (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
Thoughts on belief and model revision with uncertain evidence
Jiří Vomlel (VŠE v Praze; ÚTIA AVČR, Praha)
counter 1/3/2004, Organizační výbor