ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Zvané přednášky

Cílem zvaných přednášek, prezentovaných předními světovými odborníky na problematiku získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí, je poskytnout přehled o aktuálních trendech problematiky.
Zahajovací motivační přednáška
 • A Humanistic Approach to Knowledge Processing
      David A. Fisher, Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA, USA
Ostatní zvané přednášky
 • Historie metody Guha
      Petr Hájek, UIAV ČR Praha
 • Od jazyka ke znalostem
      Jan Hajič, UFAL MFF UK Praha
 • Znalosti a nedokonalá informace
      Peter Vojtáš, UPJŠ Košice
 • Znalostní management v inženýrských aplikacích
      Zdeněk Zdráhal, Open University,Milton Keynes, UK
counter 1/3/2004, Organizační výbor