ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Pokyny pro autory

Příspěvek musí dodržet definované styly a požadovaný počet stran. V případě příspěvku zaslaných v rtf či doc formátu, pošlete i ps či pdf soubor vašeho příspěvku, aby bylo možné zkontrolovat skutečný vzhled textu. Pokud příspěvek zašlete pouze v rtf či doc formátu, techničtí redaktoři pdf soubor vygenerují a zašlou vám jej pro kontrolu. V případě příspěvků napsaných v systému TeX, zašlete kromě pdf či ps souboru vašeho textu i zdrojové texty a soubory obrázků. Při větším počtu souborů než jeden zabalte všechny soubory do zip archívu. Pro zaslání finální verze příspěvku využijte webové rozhraní, které jste použili již pro zaslání nabízených příspěvků.
Obsah:
Podání nabídek a finálních verzí všech forem příspěvků
Pro finální podobu příspěvků je nutno použít styl LNCS (viz odst. Společný formát finálních verzí všech forem příspěvků na této stránce). Doporučuje se využít tento styl již pro nabízenou verzi.
Pro zaslání je nutné použít WWW formulář dostupný v položce menu Zaslání příspěvku

Nabídka na vybraný příspěvek
Abstrakt nabídky na vybraný příspěvek v rozsahu max. 500 slov je třeba zaslat do 20. 10. 2003.
Plnou verzi nabídky na vybraný příspěvek je třeba zaslat do 27.10.2003.
Finální verzi vybraného příspěvku je třeba zaslat do 11.1.2004.
Rozsah vybraného příspěvku ve sborníku je 8 až 12 stran.
Délka prezentace vybraného příspěvku je 20 až 30 min (včetně diskuze).
O přijetí nebo odmítnutí nabídky budou autoři vyrozuměni do 1.12.2003.

Prezentace výzkumného projektu
Plnou verzi nabídky příspěvku o výzkumném projektu je třeba zaslat do 15.12.2003.
Finální verzi přijatého příspěvku o výzkumném projektu je třeba zaslat do 11.1.2004.
Maximální rozsah příspěvku ve sborníku jsou 4 strany. Prezentace výzkumných projektů mají formu 20 až 30 minutových ústních prezentací (vč. diskuse).
O přijetí nebo odmítnutí nabídky budou autoři vyrozuměni do 22.12.2003.

Poster
Plnou verzi nabídky posteru je třeba zaslat do 15.12.2003.
Finální verzi posteru je třeba zaslat do 11.1.2004.
Maximální rozsah posteru ve sborníku jsou 4 strany. Maximální velikost vystavovaného posteru je omezena formátem A2.
O přijetí nebo odmítnutí nabídky budou autoři vyrozuměni do 22.12.2003.

Příspěvek do Industriální sekce
Finální verzi příspěvku do industriální sekce je třeba zaslat do 11.1.2004.
Maximální rozsah příspěvku v Industriální sekci sborníku jsou 4 strany.
Délka prezentace je do 20 min. (včetně diskuze).

Společný formát finálních verzí všech forem příspěvků
Finální verze příspěvků se editorovi sborníků podávají ve formátu RTF, PDF, nebo PostScript stejnou cestou jako nabídky příspěvků. Pro vypracování finální podoby příspěvku je nutno použít styl LNCS (ve verzích pro LaTeX nebo jako šablona MS Word), přístupný v položce menu Styly, šablony nebo přímo na stránce Information for Authors nakladatelství Springer Verlag.

Prezentační nástroje
Pro ústní vystoupení bude k dispozici počítač s datovým projektorem a zpětný projektor. V prvém případě se očekává soubor s prezentací ve formátu pdf, ps či ppt. Soubory musí být na počítači v příslušné místnosti uloženy před začátkem přednáškového bloku.
counter 1/3/2004, Organizační výbor