ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 
Programový výbor konference ZNALOSTI 2004:
Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava, předseda
Michal Krátký, VŠB-TU Ostrava, sekretář
Mária Bieliková, STU Bratislava
Petr Berka, VŠE Praha
Ivan Bruha, McMaster University, Hamilton, Kanada
Jiří Dvorský, VŠB-TU Ostrava
Jan Hajič, UK Praha
Petr Hujňák, Per Partes Consulting, Praha
Dušan Húsek, UIAV ČR Praha
Jiří Ivánek, VŠE Praha
Karel Ježek, Západočeská univerzita, Plzeň
Petr Jirků, UK Praha
Radim Jiroušek, ÚTIA AV ČR Praha
Zdeněk Kouba, FEL ČVUT Praha
Miroslav Kubát, University of Miami Coral Gables, FL, U.S.A.
Marián Mach, TU Košice
Vladimír Mařík, FEL ČVUT Praha
Peter Mikulecký, Univerzita Hradec Králové
Pavol Návrat, STU Bratislava
Richard Papík, UK Praha
Ján Paralič, TU Košice
Michal Pěchouček, FEL ČVUT Praha
Jaroslav Pokorný, UK Praha
Lubomír Popelínský, FI MU Brno
Jan Rauch, VŠE Praha
Vilém Sklenák, VŠE Praha
Jan Šmíd, Morgan State Univ, Baltimore, USA
Vojtěch Svátek, VŠE Praha
Jana Šarmanová, VŠB-TU Ostrava
Jan Šefránek, UK Bratislava
Olga Štěpánková, FEL ČVUT Praha
Peter Vojtáš, UPJŠ Košice
Ivo Vondrák, VŠB-TU Ostrava
Zdeněk Zdráhal, Open University, Milton Keynes, UK
Jaroslav Zendulka, VUT Brno
Jana Zvárová, EuroMISE, ÚIAV ČR Praha
Filip Železný, FEL ČVUT Praha
Jan Žižka, FI MU Brno
Stálý řídicí výbor konferencí ZNALOSTI:
Jan Rauch, VŠE Praha, předseda

Ján Paralič, TU Košice
Jaroslav Pokorný, MFF UK Praha
Lubomír Popelínský, FI MU Brno
Václav Snášel, FEI VŠB Ostrava
Vojtěch Svátek, VŠE Praha
Olga Štěpánková, FEL ČVUT Praha
Organizační výbor konference ZNALOSTI 2004:
Jan Staudek,FI MU Brno, předseda

Renata Havelková, FI MU Brno
Aleš Horák, FI MU Brno
Dana Komárková, FI MU Brno
Petr Lidman, FI MU Brno
Lukáš Maňásek, FI MU Brno
Tomáš Pitner, FI MU Brno
Vladimír Pečený, FI MU Brno
Zdeněk Říha, FI MU Brno
Tomáš Skopal, VŠB-TU Ostrava
Tomáš Staudek, FI MU Brno
counter 1/3/2004, Organizační výbor