ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Postery

Identifikace třídícího atributu při učení bez učitele na základě závislostí atributů
Jan Burian
Informační systém pro vedoucí pracovníky ve zdravotnictví
Miroslav Dvořák, Jan Münz (SMS spol. s r.o., Brno)
Extrakce strategie z průběhu herní aplikace laboratorní úlohy s robotickými multiagenty - fotbalu robotů
Bohuslav Horák, Václav Snášel
Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW
Jiří Jelínek (VŠE v Praze)
SDS-pravidla
Tomáš Karban (Univerzita Karlova v Praze)
Reuse of Hierarchical Knowledge in Learning a Broad-Scope Business Ontology
Martin Kavalec, Vojtěch Svátek
Základy pro interpretaci asociacních pravidel
Martin Kejkula
Využití PCA komprese při porovnávání obrázků
Aleš Keprt (VŠB-Technická univerzita Ostrava)
Uplatnenie princípov modelovania analógií v expertných systémoch
Milada Kovárová (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Integrace webových služeb s uživatelským rozhraním do webových portálů
Miroslav Kubásek, Martin Majkus, Martin Juráček (Masarykova Univarzita v Brně)
Product information extraction from semistructured documents using HMMs
Martin Labský
Peer-to-Peer přístup k vyhledávání na Internetu
Adam Morávek, Ivan Jelínek
Víceslovné výrazy a klasifikace českých textu
Eva Mráková, Luboš Popelínský, Jan Blaťák
Shlukování pomocí sufixových stromů
Tomáš Novosád, Václav Snášel
Inteligentní dotazovací a reportovací nástroje
David Pirkl (VŠE v Praze)
Matching Data Mining Methods with Meta-Data and Problem Descriptions in Recommender Systems
Vojtěch Svátek, Jakub Štochl, Jan Rauch
Zpracování víceslovných výrazů přirozeného jazyka
Lukáš Svoboda (Masarykova Univarzita v Brně)
Extrakce souvislostí a detekce trendů v textech
Jiří Šplíchal (Tovek, spol. s r. o., Praha)
Typování XML transformací - teorie, kontrola, nástroje
Michal Valenta (ČVUT v Praze)
counter 1/3/2004, Organizační výbor