ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Konference Znalosti 2004 je již třetí ze série konferencí Znalosti, které v letech 2001 (Praha) a 2003 (Ostrava) navázaly na semináře Dobývání znalostí z databází z let 1999- 2000. Jejím hlavním cílem je vytvoření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblasti získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí.

Odborný program konference zahrnuje

Hlavními (nikoliv výlučnými) tématy interdisciplinární konference Znalosti 2004 jsou:

 • Dobývání znalostí z databází
 • Získávání a reprezentace znalostí od experta
 • Vyhledávání informací, textové i multimediální databáze, extrakce informací z textu
 • Modelování podobnosti, extrakce vlastností z dat
 • Znalostní systémy
 • Multi-agentní technologie
 • Značkovací jazyky, znalostní anotace dokumentů, sémantický web
 • Znalostní ontologie a další konceptuální modely
 • Zpracování přirozeného jazyka
 • Znalostní management, včetně aspektů firemní praxe a implicitních znalostí
 • Strojové učení
 • Sémantický web a webové služby.
Konference probíhá v hotelu SANTON, který se nachází na okraji města Brna, v areálu Brněnské přehrady.
Programový výbor konference ZNALOSTI 2004: (členové)
Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava předseda
Michal Krátký, VŠB-TU Ostrava, sekretář
Stálý řídicí výbor konferencí ZNALOSTI: (členové)
Jan Rauch, VŠE Praha, předseda
Organizační výbor konference ZNALOSTI 2004: (členové)
Jan Staudek, FI MU  Brno, předseda
Konferenci Znalosti 2004 organizují:
counter 1/3/2004, Organizační výbor