Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Podklady k přednáškam

Záznamy loňských přednášek

V období distanční výuky se v daném týdnu podívejte na záznamy přednášek z loňských semestrů.

1 Úvod, organizace, nástroje
2 Datové typy, operátory, řídící struktury
3 Funkce, modularita, paměť, ukazatel
4 Vícerozměrné pole, ukazatelová aritmetika, typový systém
5 Textové řetězce, `const`, argumenty `main`, funkční ukazatel
6 Dynamická alokace
7 Uživatelské datové typy, dynamické struktury
8 Union, vstup a výstup
9 Rekurze, standardní knihovna
10 Makra, `goto`, paměťové třídy
11 POSIX