Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Hodnocení předmětu

Podmínky ukončení předmětu

Udělení zápočtu

Pro udělení zápočtu musí studenti splnit všechny následující podmínky:

 • Nanejvýš 2 řádně neomluvené absence ze cvičení.

 • Alespoň 60 bodů z odpovědníků a domácích úkolů.

 • Alespoň 4 domácí úkoly s kladným hodnocením.

  Tuto podmínku lze splnit i bonusovým úkolem.

 • Úspěšné složení zápočtového odpovědníku.

 • Úspěšné vypracování zápočtového příkladu.

Cvičící může zápočet udělit i při těsně nedostatečném počtu bodů po splnění dalších požadavků, např. vypracováním dalšího úkolu, s ohledem na aktivitu, docházku na cvičeních a jiné okolnosti.

Na tuto podmínku nespoléhejte, cvičící nemají povinnost ji uplatnit.

Složení zkoušky

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné splnit všechny následující podmínky:

 • Splnění podmínek pro zápočet alespoň 24 hodin před zkušebním termínem.

 • Vypracování závěrečného testu.

 • Alespoň 85 bodů z celého semestru.

Zápočet

Zápočet se skládá ze dvou částí, odpovědníku a programovacího příkladu. Obě části studenti vypracují na stejném termínu na začátku zkouškového období.

 • Datum konání

  Termíny budou známé nejpozději ve 3. týdnu semestru.

  Studenti se o termínu dozvědí automatickým e-mailem z ISu.

 • Na termín se nepřihlašuje

  Přihlášení studentů na konkrétní termín proběhne náhodně s ohledem na časové vytížení cvičícího.

 • Náhradní termín

  Pro studenty s řádnou omluvou na datum konání bude vypsán jeden náhradní termín.

 • Opravný termín

  Přibližně týden po posledním řádném termínu bude jeden opravný.

Odpovědník

Cílem zápočtového odpovědníku je otestovat minimální teoretické znalosti očekávané od absolventa předmětu.

 • Odpovědník lze vypracovat pouze na fakultním počítači.

  Otevření odpovědníku na vlastním notebooku bude znemožněno nastavením v ISu.

 • V odpovědníku bude 5 otázek s více možnostmi, přičemž je vždy právě jedna správná.

 • Na vypracování bude 10 minut času.

 • Pro úspěšné splnění je nutno správně odpovědět na alespoň 3 otázky.

Studentům, kteří odpovědník nesplní, nebude povoleno složit programovací část zápočtu.

Programovací příklad

Vypracování programovacího příkladu probíhá ihned po úspěšném složení odpovědníku. Příklad na řádném termínu hodnotí obvykle cvičící skupiny daného studenta nebo studentky.

 • Příklad lze vypracovat na fakultním nebo vlastním počítači.

 • Před začátkem bude vyhrazeno 5 minut na přečtení zadání. Po tuto dobu bude zakázáno programovat.

 • Na vypracování příkladu bude 60 minut čistého času.

 • Výsledek programovací části závisí od diskuse s cvičícím, která proběhne po odevzdání řešení.

Studentům, kteří po vypracování příkladu odejdou bez diskuse s cvičícím, bude celý zápočtový test hodnocen neúspěšně.

Při vypracování příkladu je:

 • Povoleno používat vlastní kódy ze cvičení a úkolů.

 • Povoleno používat materiály z přednášek.

 • Povoleno používat online materiály.

  Z těchto materiálů však nesmíte kopírovat kód! Pokud při diskusi cvičící zjistí, že svému kódu nerozumíte, bude test hodnocen neúspěšně.

 • Zakázáno spolupracovat na řešení s jinými osobami nehledě na způsob komunikace.

 • Zakázáno používat cizí kódy, a to včetně vzorových řešení domácích úkolů a cvičení.

 • Zakázáno používat mobilní telefony nebo jiné komunikační prostředky.

  Zejména je zakázáno použít mobilní telefon pro vytvoření vlastního hotspotu pro nahrání řešení do ISu. Proto si pro jistotu s notebookem vezměte i vlastní USB klíč pro případ, že nebude fungovat připojení k bezdrátové síti.

Problémy s vlastním notebookem

V této části zápočtového testu již lze používat vlastní notebook. Pokud tuto možnost zvolíte, ujistěte se před konáním testu, že máte funkční nabíječku a plně nabitou baterku. V případě technických potíží s vlastním počítačem nevzniká žádný nárok na prodloužení času ani na náhradní termín.

Opravný termín

Opravný termín probíhá téměř stejně jako řádný.

 • Studenti opakují všechny části testu, i ty, které na řádném termínu složili úspěšně.

 • Nelze zaručit, že programovací příklad bude hodnotit cvičící skupiny.

 • Neúspěšné hodnocení příkladu (a tedy i neúspěšné hodnocení předmětu) potvrdí přednášející nebo jím určený cvičící.

Bodování

Body ze semestru

typ rozložení součet

domácí úkoly (včetně bonusů)

5 × 12 bodů

60 bodů

bonusový domácí úkol

≥ 10 bodů

odpovědníky

3 × 10 bodů

30 bodů

body za aktivitu, bonusové rozšíření

0 - 20 bodů

body k zápočtu (mezisoučet)

≥ 100 bodů

závěrečný zkouškový test

80 bodů

celkový počet bodů

≥ 180 bodů

Známky

podmínky zk

≥ 160 bodů

A

Z

≥ 140 bodů

B

≥ 120 bodů

C

≥ 100 bodů

D

≥ 85 bodů

E

< 85 bodů

F

< 60 bodů

N

nesplněné podmínky zápočtu

X