Principy nízkoúrovňového programování

Vítejte na stránkách předmětu PB071 Principy nízkoúrovňového programování.

Cíle předmětu

Cílem PB071 je naučit studenty základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC, dekomponovat problémy, používat moderní vývojové nástroje a ovládat dobré programátorské návyky. Důraz je kladen na pochopení paměťového modelu, správu paměti a korektní používání dynamické alokace.

Konzultace

  • nebojte se konzultovat problémy s domácími úkoly nebo s probíranou látkou

  • využijte primárně konzultace přímo na cvičení nebo u studentských poradců

Pokud se fotky níže nezobrazují, přihlaste se do IS MU a obnovte stránku.
Distanční výuka

Z důvodu vyhlášené karantény probíhají konzultace pouze online.

Konzultační hodiny přednášejícího

Fotka
Petr Švenda
Zoom
Pondělí 13:00 - 14:00
každý týden
Konzultace během Q&A k přednášce.
Dotazy lze taky posílat e-mailem.

Konzultační hodiny studentských poradců

Konzultace probíhají od druhého týdne semestru.
Fotka
Dávid Šutor
Discord (#pořadník)
Úterý 15:30 - 16:30
každý týden
Fotka
Vojtěch Jelínek
Discord (#pořadník)
Čtvrtek 19:00 - 20:00
mimo týdny s deadline
Čtvrtek 19:00 - 21:00
pouze v týdnu s deadline
Fotka
Roman Solař
Discord (#pořadník)
06:00 - 22:00
každý týden
Konzultant průběžně kontroluje Discord a DF IS.
Čas pouze orientační.
Fotka
Vojtěch Škaroupka
Discord (#pořadník)
06:00 - 22:00
každý týden
Konzultant průběžně kontroluje Discord a DF IS.
Čas pouze orientační.