Principy nízkoúrovňového programování

Vítejte na stránkách předmětu PB071 Principy nízkoúrovňového programování.

Cíle předmětu

Cílem PB071 je naučit studenty základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC, dekomponovat problémy, používat moderní vývojové nástroje a ovládat dobré programátorské návyky. Důraz je kladen na pochopení paměťového modelu, správu paměti a korektní používání dynamické alokace.


Konzultace

  • nebojte se konzultovat problémy s domácími úkoly nebo s probíranou látkou

  • využijte primárně konzultace přímo na cvičení nebo studentských poradců

Pokud se fotky níže nezobrazují, přihlašte se do IS MU a obnovte stránku.

Konzultační hodiny přednášejícího

Fotka
Petr Švenda

bude doplněno bude doplněno

Konzultační hodiny studentských poradců

Konzultace budou probíhat od druhého týdne semestru.

Zatím nejsou vypsané žádné konzultace poradců