Principy nízkoúrovňového programování

Vítejte na stránkách předmětu PB071 Principy nízkoúrovňového programování.

Cíle předmětu

Cílem PB071 je naučit studenty základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC, dekomponovat problémy, používat moderní vývojové nástroje a ovládat dobré programátorské návyky. Důraz je kladen na pochopení paměťového modelu, správu paměti a korektní používání dynamické alokace.

Konzultace

  • nebojte se konzultovat problémy s domácími úkoly nebo s probíranou látkou

  • využijte primárně konzultace přímo na cvičení nebo u studentských poradců

Pokud se fotky níže nezobrazují, přihlaste se do IS MU a obnovte stránku.

Konzultační hodiny přednášejícího

Fotka
Petr Švenda
A403
Pátek 8:30-10:30
každý týden

Konzultační hodiny studentských poradců

Konzultace probíhají od druhého týdne semestru.
Pravidla pro konzultace naleznete v organizačních pokynech.
Fotka
Tomáš Menšík
PC Hala
Pondělí 18:00 - 19:00
každý týden
Fotka
Patrik Horák
PC Hala
Středa 18:00 - 19:00
každý týden
Fotka
Matej Kučera
PC Hala
Pondělí 18:00 - 20:00
pouze v týdnu s deadline
Středa 18:00 - 20:00
pouze v týdnu s deadline
Fotka
Dávid Šutor
PC Hala
Čtvrtek 10:00 - 11:00
každý týden
Fotka
Roman Solař
Discord (#pořadník)
Pátek 19:00 - 20:00
každý týden
Čas pouze orientační, záleží na dohodě.
Termín do 3 pracovních dnů.