Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Principy nízkoúrovňového programování

Vítejte na stránkách předmětu PB071 Principy nízkoúrovňového programování.

Cíle předmětu

Cílem PB071 je naučit studenty základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC, dekomponovat problémy, používat moderní vývojové nástroje a ovládat dobré programátorské návyky. Důraz je kladen na pochopení paměťového modelu, správu paměti a korektní používání dynamické alokace.

Konzultace

  • nebojte se konzultovat problémy s domácími úkoly nebo s probíranou látkou

  • využijte primárně konzultace přímo na cvičení nebo u studentských poradců

Pokud se fotky níže nezobrazují, přihlaste se do IS MU a obnovte stránku.
Distanční výuka

Z důvodu vyhlášené karantény probíhají konzultace pouze online. Více informací zde.

Konzultační hodiny přednášejícího

Fotka
Petr Švenda
A406
Úterý 13:00 - 13:50
každý týden

Konzultační hodiny studentských poradců

Konzultace probíhají od druhého týdne semestru.
Fotka
Matěj Pavlík
PC Hala
Čtvrtek 16:00 - 17:00
mimo týdny s deadline
Pondělí 17:00 - 19:00
pouze v týdnu s deadline
Fotka
Ivana Krumlová
PC Hala
Úterý 16:00 - 17:00
mimo týdny s deadline
Úterý 16:00 - 18:00
pouze v týdnu s deadline
Fotka
Vojtěch Jelínek
PC Hala
Středa 17:00 - 18:00
mimo týdny s deadline
Úterý 19:00 - 21:00
pouze v týdnu s deadline
Fotka
Roman Solař
PC Hala
Pondělí 18:00 - 19:00
pouze v týdnu s deadline
Čas pouze orientační
Fotka
Imrich Nagy
PC Hala
Úterý 17:00 - 18:00
pouze v týdnu s deadline
Čas pouze orientační
Fotka
Lukáš Ručka
PC Hala
Úterý 19:00 - 20:00
pouze v týdnu s deadline
Čas pouze orientační
Mimořádné konzultace budou oznámeny v diskusním fóru předmětu