Principy nízkoúrovňového programování

Vítejte na stránkách předmětu PB071 Principy nízkoúrovňového programování.

Cíle předmětu

Cílem PB071 je naučit studenty základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC, dekomponovat problémy, používat moderní vývojové nástroje a ovládat dobré programátorské návyky. Důraz je kladen na pochopení paměťového modelu, správu paměti a korektní používání dynamické alokace.

Konzultace

  • nebojte se konzultovat problémy s domácími úkoly nebo s probíranou látkou

  • využijte primárně konzultace přímo na cvičení nebo u studentských poradců

Pokud se fotky níže nezobrazují, přihlaste se do IS MU a obnovte stránku.

Konzultační hodiny přednášejícího

Konzultace zatím nejsou vypsány.

Konzultační hodiny studentských poradců

Konzultace budou probíhat od druhého týdne semestru.

Zatím nejsou vypsány žádné konzultace poradců.