Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Cvičení

Náplň cvičení
Informace a materiály ke cvičení v konkrétním týdnu naleznete na stránce Cvičení.

Průběh cvičení

 • Na začátku (většiny) cvičení proběhne krátký bodovaný odpovědník.

 • V hlavní části cvičení se zadávají příklady z materiálů.

  Očekává se aktivní práce na zadaných příkladech. Cvičící může zopakovat klíčové části přednášky, očekává se však vlastní příprava studentů. Kompletní obsah přednášky se na cvičení neopakuje.

 • Cvičící upozorňují na použití dobrých programovacích návyků. Využijte jejich přítomnost ke konzultaci problémů.

 • Pokud je zveřejněno nové zadání domácího úkolu, může cvičící zadání vysvětlit na cvičení. Zadání si nejlépe přečtěte již před cvičením a na cvičení se zeptejte na věci, kterým nerozumíte.

Vývojové přostředí

Většina cvičících bude pro demonstraci používat QtCreator a OS podle učebny. Studenti mohou používat prostředí dle vlastního uvážení. Předpokládají se pouze následující nástroje (podle OS) nebo jejich ekvivalenty:

Linux
 • Git klient

 • Překladač GCC

 • doporučeno GDB, CMake, Valgrind

 • doporučeno Integrované vývojové prostředí

  např. QtCreator (s CMake), CLion

Mac OS
 • Git klient

 • Překladač GCC

 • doporučeno GDB, CMake, Valgrind

  Valgrind vyžaduje XCode CLI Tools.

 • doporučeno Integrované vývojové prostředí

  např. QtCreator (s CMake), XCode, CLion

Microsoft Windows
 • Git klient

 • Překladač ekvivalentní GNU C Compiler

  požaduje se plná podpora C99

 • doporučeno Integrované vývojové prostředí

  např. QtCreator (s CMake), Visual Studio, CLion

 • doporučeno Windows Subsystem for Linux

  Pokud máte Windows 10, vyzkoušejte Windows Subsystem for Linux, díky kterému získáte téměř stejné prostředí jako na Linuxových stanicích.

 • alternativa Vzdálená práce na Aise

  Pokud máte starší Windows bez WSL, zkuste WinSCP, PuTTY nebo Windows 10 OpenSSH Client

Clang a jiné překladače

Překlad domácích úkolů používá pro překlad GCC. Z toho důvodu výrazně nedoporučujeme používat jiné překladače, protože se mohou lišit v detekci chyb nebo při výpisech varování.

CLion od JetBrains

Pokud jste na jiných předmětech (např. IB111 Základy programování) používali nástroje společnosti JetBrains (PyCharm), můžete zkusit používat CLion od stejné společnosti. Doporučujeme však vyzkoušet QtCreator, protože je jednoduchý a nemá zbytečně mnoho vlastností, které začínající programátory často matou.

Odpovědníky

Organizační pokyny

Na začátku semestru bude zpřístupněn odpovědník z organizačních pokynů. Tento odpovědník není bodovaný a studenti jej mohou vyplnit opakovaně. Doporučujeme odpovědník vypracovat již před prvním cvičením.

Bez úspěšného vyplnění odpovědníku nebude studentům povoleno odevzdávání domácích úkolů.

Detekce splnění odpovědníku probíhá automaticky každý den ve 22:00. Žádostem o manuální povolení odevzdávání nebude vyhověno. Tedy pokud odpovědník vyplníte méně než dvě hodiny před koncem termínu pro odevzdávání úkolu, nebude odevzdání umožněno vůbec.

Odpovědník z přednášky

Od druhého týdne semestru bude na začátku každého cvičení odpovědník z látky probírané na přednášce v témže týdnu.

V této části došlo k úpravám. Více informací naleznete ve vlákně Organizační informace v diskusním fóru předmětu.

Pokyny

 • Odpovědníků z přednášek bude 10.

 • Za každý odpovědník lze získat -3 až 3 body -1.8 až 3 body.

 • Na vypracování odpovědníku bude 5 minut.

 • Odpovědník bude mít 10 otázek 6 otázek a nanejvýš 1 bonusovou otázku.

  Každá otázka bude mít více možností, právě jedna bude správná.

 • Vypracovat odpovědník lze pouze s účastí na cvičení.

  Před otevřením vyčkejte na pokyn cvičícího.

Bodování

 • Každá správná odpověď bude hodnocena +0.3 body +0.5 body.

 • Každá nesprávná odpověď bude hodnocena -0.3 body.

  Bonusové otázky penalizované nejsou.

 • Nezodpovězené otázky budou hodnocené 0 body.

Zpětná vazba

K domácím úkolům a na závěr semestru budou zpřístupněné odpovědníky pro sběr zpětné vazby. Vyplnění těchto odpovědníků bude hodnoceno bonusovými body.

Zápočtový odpovědník
Pro odpovědník na zápočtovém testu platí speciální pravidla, které naleznete na stránce Hodnocení předmětu.

Absence a nahrazování

Povoleny jsou nanejvýš dvě studijním oddělením neomluvené absence.

Náhrada cvičení

Cvičení lze nahradit v jiné skupině, ale pouze tentýž týden. Před náhradou se zeptejte cvičícího skupiny, ve které si chcete cvičení nahradit, zda pro vás bude mít místo.

Náhrada odpovědníku

 • Odpovědník z řádně omluvené absence lze po dohodě s cvičícím nahradit na některém z následujících cvičení.

 • Odpovědník z neomluvené absence lze nahradit pouze účastí na náhradním cvičení.

  Nepovolené vypracování odpovědníku může být penalizováno -5 body.

Pro splnění odpovědníku je nutná účast na cvičení!

Pokud po vyplnění odpovědníku z náhradního cvičení odejdete, cvičící účast zruší a výsledek odpovědníku bude anulován.

Miniúkoly

Kromě materiálů ke cvičení bude každý týden zveřejněná sada jednoduchých úkolů, které mají za cíl procvičit základní koncepty z přednášky a pomoci s vypracováním domácího úkolu.

Miniúkoly lze vypracovávat nezávisle na cvičení a nejsou hodnocené. Ve stažené sadě naleznete testovací vstupy i vzorové řešení.