Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!