Výuka a další informace pro studenty

student
Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

@ynenilhfi.muni.cz
Fakulta Informatiky MU Brno
Kancelář C418 v budově FI, 4. patro
Kalendář, kde naleznete mou výuku, konzultace i zkoušky

Jste mladí studenti a chcete se zapojit do našeho vědeckého výzkumu?

"Masová" výuka na FI MU Brno, podzim

Má podzimní výuka je ve znamení masovosti (s řádově stovkami studentů a z toho bohužel pramenícím formálním a přísným přístupem k výuce). Podívejte se sami:

 • FI:IB000 Matematické základy informatiky,
  * sylabus zahrnující podmínky studia * povinně sledované aktuality * a rozvrh.
  • Vzletně řečeno: V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro studium informatiky. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků. Úspěšný absolvent kurzu bude: znát základní matematické pojmy; schopný porozumět logické struktuře matematické věty a matematického důkazu; ovládat diskrétní matematické struktury jako konečné množiny, relace, funkce a grafy, včetně jejich používání v informatice; umět přesně formulovat vlastní tvrzení či algoritmy a jejich důkazy; aplikovat získané formální nástroje v dalším studiu informatiky i následné praxi.
  • Jde o úvod do matematiky vysokoškolského typu s velkým důrazem na diskrétní oblasti a na informatické použití.
  V rámci kurzu existuje i skupina pokročilého cvičení, určenou pro studenty se zájmem se z matematiky dozvědět více než je běžná náplň předmětu.

Výběrová výuka na FI MU Brno (jaro)

Mimo tu výše zmiňovanou masovou část je zbytek mé výuký velmi odlišný a soustřeďuje se na malé výběrové předměty méně formálního a seminárního typu. Prostě zábavně pro zanícené studenty a bez nějakého stresu jinak doprovázejícího masovou výuku...

 • FI:IV131 Seminář laboratoře DIMEA
  • tematicky výzkumně zaměřené seminární skupiny
  • přesná témata podle aktuálního výzkumu skupiny a domluvy se studenty.
 • A také každoroční jarní FI:IV119 Seminář z Diskrétních Matematických Metod níže.

Zapojení studentů do našeho výzkumu
 - příležitosti již pro mladé studenty

Láká vás hlubší vědecké poznání, ale bojíte se, že jako mladí studenti ještě nemáte šanci? Přesto tu možnosti jsou - už pro studenty začínající bakalářské studium, jen se nebát a něco zkusit...

 • Jarní studentský FI:IV119 Seminář z Diskrétních Matematických Metod

  • Máte matematiku rádi natolik, že vám běžná porce a hloubka její výuky na FI nestačí? Přičichli jste někdy dříve k Matematické olympiádě a zajímá vás, jak pokračovat na podobnou notu na VŠ? A chtěli byste vědět, jak rychle se můžete dostat ke skutečné matematické vědě? Pak přijďte do IV119...
  • Oficiální informace k semináři najdete v IS včetně kreditů za něj (pro všechny aktivní studenty). Hlavní náplní semináře bude neformální společné studium a prezentace krásné matematické knihy "Proofs from THE BOOK" a jazykem bude podle situace angličtina nebo čeština.
 • Výzkumná Laboratoř DIMEA působící neformálně celý akademický rok:
  • Vedená od roku 2018 společně s prof. Danielem Kráľem (dříve účast v blízké laboratoři Formela).
  • Laboratoř diskrétních metod a algoritmů (DIMEA) se zabývá oblastmi diskrétní matematiky, které jsou významné z hlediska informatiky, a návrhem diskrétních algoritmů. Oblasti výzkumu členů laboratoře zahrnují algoritmickou, geometrickou, strukturální a topologickou teorii grafů, extremální kombinatoriku a analytické reprezentace velkých diskrétních objektů.
  • Přijďte se podívat na náš přednáškový seminář DIMEA + Formela...
Témata bakalářských a diplomových prací

Přirozenou pozdější možností se přidat k našemu výzkumnému týmu je si zvolit nám blízké výzkumné téma pro BP nebo DP. Hledám především studenty, kteří od tématu očekávají trochu víc, než to jen co nejrychleji mít za sebou, kteří by rádi něco nového a vědecky hodnotného vymysleli.

 • Pro bakalářské studium nabízím v zásadě jediné všeobjímající téma, pod kterým se lze věnovat spoustě různých oblastí grafů a algoritmů - podle přání studentů.
 • Nabídka pro diplomové práce je již občas specifičtější a kromě generického tématu zahrnuje větší počet konkrétních námětů a problémů, které lze vyhledat v seznamu podle jmen školitelů (mne či mých spolupracovníků).
  • Témata zahrnují třeba: studium strukturálních šířkových parametrů grafů, získání či výpočty příslušných dekompozic, navrhování specifických parametrizovaných algoritmů na grafech, studium různých aspektů průsečíkového čísla grafu, některé otázky kombinatorické geometrie, atd...
 • Vybraná velmi úspěšná témata prací minulých let:
  • Stack number and queue number of graphs, Constructive twin-width for posets of small width, Crossing-critical graphs of high vertex degrees, FO properties of geometric graphs, Obstructions for graphs of low rank-depth, Efficient solvability of graph MSO properties, Partitioning of Weighted Graphs into k Connected Subgraphs, Construction of planar emulators of graphs, Efficient route-planning in huge graphs, Planar graph emulators: Fellows' conjecture, Automata-formalization for graphs of bounded rank-width...
Doktorské studium

Viz také oficiální stránky na FI MU Brno.

 • Studenti mající zájem (a také předpoklady prokázané aspoň trochou předchozích výsledků) pokračovat ve vědecké kariéře v některém mi blízkém směru jsou vřele vítáni na doktorském stupni studia pod mým vedením. Stačí se podívat na aktuální témata a zaměření našeho výzkumu či přijít s vlastním podnětným nápadem na výzkum.
 • V současnosti školení studenti: seznam.
 • Šikovní studenti mají možnost získat nadstandardní stipendium 29000CZK v této výzvě (a pro všechny je možnost získat výzkumné dohody a úvazky na mých projektech a motivační stipendia za výsledky ze "specifického výzkumu").
 • K doktorskému studiu (internímu se stipendiem) na FI MU Brno lze nastupovat v zimě i v létě a přijímací procedura je po domluvě se školitelem poměrně neformální.
Výzkumné úspěchy studentů
 • Cena rektora MU:
  J. Gajarský, 2016 Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů.
  J. Gajarský, 2017 Cena rektora za vynikající dizertační práci.
 • Studentská vědecká soutěž v matematice a informatice SVOČ:
  1. ceny R. Ganian (2008), J. Balabán and J. Jedelský (2022),
  2. ceny O. Moriš (2008), M. Derka (2010), M. Klusáček (2011), J. Gajarský (2012), M. Bezek (2016).
 • Studentské granty na MU (Program rektora)
  R. Ganian 2009-11, M. Derka 2010-11.
 • Nejlepší studentské články konferencí:
  SOFSEM 2011 (R. Ganian), MEMICS 2011 (O. Moriš), CSR 2020 (O. Cagirici).
 • Vybrané nedávné publikace s mými studenty mezi spoluatory:
  • 2023 (co-authors O. Cagirici, F. Pokrývka, A. Sankaran):   Clique-Width of Point Configurations.  J. of Combinatorial Theory ser. B 158 (2023), 43--73.   URL: arxiv.org/abs/2004.02282. DOI 10.1016/j.jctb.2021.09.001.
  • 2023 (co-author J. Jedelský):   Twin-width of Planar Graphs is at most 8, and at most 6 when Bipartite Planar.  In: ICALP 2023, LIPiCS Vol. 261, Dagstuhl (2023), 75:1--75:18.   URL: arxiv.org/abs/2210.08620. DOI 10.4230/LIPIcs.ICALP.2023.75.
  • 2022 (co-authors J. Balabán, J. Jedelský):   Twin-width and Transductions of Proper k-Mixed-Thin Graphs.  In: Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, WG 2022, Lecture Notes in Computer Science 13453, Springer (2022), 43--55.   URL: arxiv.org/abs/2202.12536. DOI 10.1007/978-3-031-15914-5_4.
  • 2020 (co-author D. Agaoglu):   Isomorphism Problem for Sd-graphs.  In: Math Foundations of Computer Science MFCS 2020, LIPiCS Vol. 170, Dagstuhl (2020), 4:1--4:14.   URL: arxiv.org/abs/1907.01495. DOI 10.4230/LIPIcs.MFCS.2020.4.
  • 2019 (co-authors F. Pokrývka, B. Roy):   FO model checking of geometric graphs.  Computational Geometry: Theory and Applications 78 (2019), 1--19.   URL: arxiv.org/abs/1709.03701. DOI 10.1016/j.comgeo.2018.10.001. © Elsevier B.V.
  • 2018 (co-authors O. Cagirici, B. Roy):   On Colourability of Polygon Visibility Graphs.  In: FSTTCS 2017, LIPIcs Vol. 93, Dagstuhl (2018), 21:1--21:14.   DOI 10.4230/LIPIcs.FSTTCS.2017.21.
  • 2016 (co-authors J. Gajarský, D. Lokshtanov, J. Obdržálek, M.S. Ramanujan):   A New Perspective on FO Model Checking of Dense Graph Classes.  In: LICS 2016, ACM (2016), 176--184.   DOI 10.1145/2933575.2935314. Preprint/file.
  • 2016 (co-author M. Derňár):   Crossing Number is Hard for Kernelization.  In: SoCG 2016, LIPIcs Vol. 51, Dagstuhl (2016), 42:1--42:10.   URL: arxiv.org/abs/1512.02379. DOI 10.4230/LIPIcs.SoCG.2016.42.
  • 2015 (co-authors J. Gajarský, D. Lokshtanov, J. Obdržálek, S. Ordyniak, M.S. Ramanujan, S. Saurabh):   FO Model Checking on Posets of Bounded Width.  In: IEEE 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2015, IEEE (2015), 963--974.   URL: arxiv.org/abs/1504.04115. DOI 10.1109/FOCS.2015.63.
  • 2013 (co-authors M. Chimani, M. Derka, M. Klusáček):   How Not to Characterize Planar-emulable Graphs.  Advances in Applied Mathematics 50 (2013), 46--68.   URL: arxiv.org/abs/1107.0176. DOI 10.1016/j.aam.2012.06.004. © Elsevier B.V. Addendum.