Výuka a další informace pro studenty

student
Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

@ynenilhfi.muni.cz
Fakulta Informatiky MU Brno
Kancelář C418 v budově FI, 4. patro
Kalendář, kde naleznete mou výuku, konzultace i zkoušky

Jste mladí studenti a chcete se zapojit do našeho vědeckého výzkumu?

Vyučované předměty na FI MU Brno, podzim

Celá má podzimní výuka je ve znamení masových předmětů (s řádově stovkami studentů a z toho pramenícím formálním a přísným přístupem k výuce). Podívejte se sami:

 • FI:IB000 Matematické základy informatiky,
  * sylabus zahrnující podmínky studia * povinně sledované aktuality * a rozvrh.
  • Vzletně řečeno: V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro studium informatiky. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků. Úspěšný absolvent kurzu bude: znát základní matematické pojmy; schopný porozumět logické struktuře matematické věty a matematického důkazu; ovládat diskrétní matematické struktury jako konečné množiny, relace, funkce a grafy, včetně jejich používání v informatice; umět přesně formulovat vlastní tvrzení či algoritmy a jejich důkazy; aplikovat získané formální nástroje v dalším studiu informatiky i následné praxi.
  • Jde o úvod do matematiky vysokoškolského typu s velkým důrazem na diskrétní oblasti a na informatické použití.
  V rámci kurzu vedu i skupinu pokročilého cvičení, určenou pro studenty se skutečným zájmem se z matematiky dozvědět více než je běžná náplň předmětu.

 • FI:MA010 Graph Theory.
  * sylabus (En) zahrnující podmínky studia * povinně sledované aktuality * a rozvrh.
  • Řečeno ve vyučovací angličtině: This is a standard course in graph theory. Basic concepts, graph properties (with simplified proofs), formulations of usual graph problems, and abstract-level algorithms for their solving, are presented. Although the content of this course is targeted at CS students, it is accessible also to others. At the end of the course, successful students shall understand in depth and tell all the basic terms of graph theory; be able to reproduce the proofs of some fundamental statements on graphs; be able to solve new simple problems; and be ready to apply this knowledge in (especially) computer science applications.
  • Prostě Teorie grafů, jak by ji měli všichni informatici ovládat, plus navíc něco hezké matematické teorie...

U obou kurzů je třeba poznamenat, že je velký důraz kladen na průběžnou práci během semestru, na semestrální testy a na povinnou účast na cvičeních.
Sledujte také můj akademický kalendář, kde najdete podrobnosti k rozvrhu a testům těchto předmětů.

Vyučované předměty na FI MU Brno, jaro

Má jarní výuka je od podzimní velmi odlišná a naopak se soustřeďuje na malé výběrové předměty seminárního typu. Je tak velmi neformální a přátelská, v úzkém kruhu zanícených studentů...

 • FI:IV125 Seminář laboratoře Formela (od jara 2015)
  * tematicky zaměřené seminární skupiny (viz "Graphs") * přesná témata podle aktuálního výzkumu a domluvy se studenty.

 • a také každoroční (opakovaně zapsatelný) jarní FI:IV119 Seminář z Diskrétních Matematických Metod níže.

Zapojení studentů do našeho výzkumu
 - příležitosti již pro mladé studenty

Láká vás hlubší vědecké poznání, ale bojíte se, že jako mladí studenti ještě nemáte šanci? Přesto tu možnosti jsou - i pro studenty prvního ročníku, jen se nebát a něco zkusit...

 • Jarní studentský FI:IV119 Seminář z Diskrétních Matematických Metod
 • Jaro 2020: COVID-19! Setkáváme se tudíž online v předmětové diskusi IS.

  • Máte matematiku rádi natolik, že vám běžná porce a hloubka její výuky na FI nestačí? Přičichli jste někdy dříve k Matematické olympiádě a zajímá vás, jak pokračovat na podobnou notu na VŠ? A chtěli byste vědět, jak rychle se můžete dostat ke skutečné matematické vědě? Pak přijďte k nám a uvidíte více...
  • Oficiální informace k semináři najdete v IS včetně kreditů za něj (pro všechny aktivní studenty). Hlavní náplní semináře bude neformální společné studium a prezentace krásné matematické knihy "Proofs from THE BOOK" a jazykem bude podle situace angličtina nebo čeština.
  • Pro ochutnávku problémů, se kterými se na semináři pobavíte, se například podívejte na loňský průběh semináře zde, nebo lépe do anglické upoutávky sem. Slyšeli jste už například o Eulerově vztahu pro mnohostěny a o jeho zobecnění do 4D?

Některé externí možnosti

 • Jarní škola kombinatoriky, organizovaná každoročně KAM MFF UK, je skvělou příležitostí pro všechny mladé studenty, kteří si chtějí neformálně "přičichnout" ke skutečné matematice.
 • Studentská vědecká soutěž SVOČ vám může ukázat, jak tvořit a prezentovat vlastní vědecké výsledky a srovnat se s ostatními studenty.
Témata bakalářských a diplomových prací

Přirozenou pozdější možností se přidat k našemu výzkumnému týmu je si zvolit nám blízké výzkumné téma pro BP nebo DP. Hledáme především studenty, kteří od tématu očekávají trochu víc, než to jen co nejrychleji mít za sebou, kteří by rádi něco nového a vědecky hodnotného vymysleli.

 • Pro bakalářské studium nabízím v zásadě jediné všeobjímající téma, pod kterým se lze věnovat spoustě různých oblastí grafů a algoritmů - podle přání studentů.
 • Nabídka pro diplomové práce je již specifičtější a zahrnuje větší počet konkrétních námětů a problémů, které lze vyhledat v seznamu podle jmen školitelů (mne či mých spolupracovníků).
  • Témata zahrnují třeba: studium strukturálních šířkových parametrů grafů a relevantních her, získání či výpočty příslušných dekompozic, navrhování specifických parametrizovaných algoritmů na grafech, studium různých aspektů průsečíkového čísla grafu, praktické hledání cest v grafech, atd...
 • Vybraná velmi úspěšná témata prací minulých let:
  • FO properties of geometric graphs, Obstructions for graphs of low rank-depth, Characterizing DAG-depth of directed graphs, Efficient solvability of graph MSO properties, Partitioning of Weighted Graphs into k Connected Subgraphs, Construction of planar emulators of graphs, Efficient route-planning in huge graphs, Planar graph emulators: Fellows' conjecture, Automata-formalization for graphs of bounded rank-width...
Doktorské studium

Viz také mé oficiální zaměření na FI MU Brno.

 • Studenti mající zájem (a také předpoklady prokázané aspoň trochou předchozích výsledků) pokračovat ve vědecké kariéře v některém mi blízkém směru jsou vřele vítáni na doktorském stupni studia pod mým vedením. Stačí se podívat na aktuální témata a zaměření našeho výzkumu či přijít s vlastním podnětným nápadem na výzkum.
 • V současnosti školení studenti: seznam.
 • Šikovní studenti mají možnost získat nadstandardní stipendium 29000CZK v této výzvě.
 • K doktorskému studiu (internímu se stipendiem) na FI MU Brno lze nastupovat v zimě i v létě a přijímací procedura je po domluvě se školitelem poměrně neformální.
Výzkumné úspěchy studentů
 • Cena rektora MU:
  J. Gajarský, 2016 Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů.
  J. Gajarský, 2017 Cena rektora za vynikající dizertační práci.
 • Studentská vědecká soutěž v matematice a informatice SVOČ:
  1. cena R. Ganian (2008),
  2. ceny O. Moriš (2008), M. Derka (2010), M. Klusáček (2011), J. Gajarský (2012), M. Bezek (2016).
 • Studentské granty na MU (Program rektora)
  R. Ganian 2009-11, M. Derka 2010-11.
 • Nejlepší studentské články konferencí:
  SOFSEM 2011 (R. Ganian), MEMICS 2011 (O. Moriš), CSR 2020 (O. Cagirici).
 • Vybrané nedávné publikace s mými studenty mezi spoluatory:
  • 2019 (co-authors O. Cagirici, S.K. Ghosh, B. Roy):   On conflict-free chromatic guarding of simple polygons.  In: COCOA 2019, Lecture Notes in Computer Science 11949, Springer (2019), 601--612.   URL: arxiv.org/abs/1904.08624. DOI 10.1007/978-3-030-36412-0_49.
  • 2019 (co-authors F. Pokrývka, B. Roy):   FO model checking of geometric graphs.  Computational Geometry: Theory and Applications 78 (2019), 1--19.   URL: arxiv.org/abs/1709.03701. DOI 10.1016/j.comgeo.2018.10.001. © Elsevier B.V.
  • 2018 (co-authors O. Cagirici, B. Roy):   On Colourability of Polygon Visibility Graphs.  In: FSTTCS 2017, LIPIcs Vol. 93, Dagstuhl (2018), 21:1--21:14.   DOI 10.4230/LIPIcs.FSTTCS.2017.21.
  • 2016 (co-authors J. Gajarský, D. Lokshtanov, J. Obdržálek, M.S. Ramanujan):   A New Perspective on FO Model Checking of Dense Graph Classes.  In: LICS 2016, ACM (2016), 176--184.   DOI 10.1145/2933575.2935314. Preprint/file.
  • 2016 (co-author M. Derňár):   Crossing Number is Hard for Kernelization.  In: SoCG 2016, LIPIcs Vol. 51, Dagstuhl (2016), 42:1--42:10.   URL: arxiv.org/abs/1512.02379. DOI 10.4230/LIPIcs.SoCG.2016.42.
  • 2015 (co-authors J. Gajarský, D. Lokshtanov, J. Obdržálek, S. Ordyniak, M.S. Ramanujan, S. Saurabh):   FO Model Checking on Posets of Bounded Width.  In: IEEE 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2015, IEEE (2015), 963--974.   URL: arxiv.org/abs/1504.04115. DOI 10.1109/FOCS.2015.63.
  • 2015 (co-author M. Derka):   Planar Emulators Conjecture Is Nearly True for Cubic Graphs.  European J. Combinatorics 48 (2015), 63--70.   DOI 10.1016/j.ejc.2015.02.009. © Elsevier B.V. Preprint/file.