Vítejte na mé akademické stránce!

[foto]
Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

profesor informatiky
@ynenilhfi.muni.cz
Fakulta Informatiky MU Brno
Botanická 68a, 602 00 Brno

Kancelář C418
Budova FI, 4. patro
Kalendář výuky, konzultačních hodin a nepřítomnosti  

Česky jen stručně (a většinou neaktuálně), pokud se chcete dozvědět více, zkuste to anglicky.

Jen pár slov k mému výzkumu česky... (my research in English)

Výuka na FI MU Brno (více)

Kdo že to prohlásil? "Učit se, učit se, učit se!"
A tak celé nastupující ročníky studentů FI úpí a trpí pod tíhou výuky matematiky... ke které také na FI přispívám. Přesto se občas jiskřička naděje zableskne a poštěstí se mi vidět studenty, kteří mají matematiku rádi - a to za tu námahu určitě stojí. Patříte k takovým?

 • Podzimní "masové" kurzy zahrnují každý rok (více informací)

  S prvním z těchto kurzů se hned na začátku setkají prakticky všichni bakalářští studenti fakulty (v počtu kolem 500-600 studentů každoročně) a druhý je nabízen široké škále oborů hlavně magisterského studia (účast kolem 100 až 200 studentů).

 • Jarní výběrové kurzy pak vážným zájemcům nabízejí (více informací)
 • FI:IV119 Seminář z Diskrétních Matematických Metod
  • Máte matematiku rádi natolik, že vám běžná porce a hloubka její výuky na FI nestačí? Přičichli jste někdy dříve k Matematické olympiádě a zajímá vás, jak pokračovat na podobnou notu na VŠ? A chtěli byste vědět, jak rychle se můžete dostat ke skutečné matematické vědě? Pak přijďte k nám a uvidíte více...
  • Další informace k semináři najdete zde.
 • Témata bakalářských a diplomových prací
  • Pro bakalářské studium nabízím v zásadě jediné všeobjímající téma, pod kterým se lze věnovat spoustě různých oblastí grafů a algoritmů - podle přání studentů.
  • Nabídka pro diplomové práce je již specifičtější a zahrnuje větší počet konkrétních námětů a problémů, které lze vyhledat v seznamu podle jmen školitelů (mne či mých spolupracovníků).
 • Doktorské studium (mé oficiální zaměření)
  • Studenti mající zájem (a také předpoklady prokázané aspoň trochou předchozích výsledků) pokračovat ve vědecké kariéře v některém mi blízkém směru jsou vřele vítáni na doktorském stupni studia pod mým vedením. Stačí se podívat na aktuální témata a zaměření našeho výzkumu či přijít s vlastním podnětným nápadem na výzkum.
  • V současnosti školení studenti: seznam.
  • Šikovní studenti mají možnost získat nadstandardní stipendium 29000CZK v této výzvě.
  • K doktorskému studiu (internímu se stipendiem) na FI MU Brno lze nastupovat v zimě i v létě a přijímací procedura je po domluvě se školitelem poměrně neformální.

Vědecký výzkum v matematice a informatice (více En)

Aneb znáte tuto? "Vaše odpověď byla naprosto přesná, ale byla úplně k ničemu".
Přesto či právě proto matematický (a hodně teoretický) výzkum považuji za nejdůležitější součást své akademické práce. Aktuální hlavní směry mého výzkumu (ve spolupráci s mými kolegy a studenty) lze stručně shrnout následovně:

 • Diskrétní matematika - hlavně teorie grafů
  • problematika strukturálních dekompozic grafů a odvozených tzv. šířkových parametrů, zahrnující známé tree-width, branch-width, rank-width i některé nové parametry (třeba DAG-depth), hry na "četníky a zloděje" vztažené k těmto dekompozicím apod.,
  • v návaznosti na předchozí dekompozice grafů také zkoumání "hloubky" grafu a logické složitosti jeho struktury (či popisu), pokusy přenést užitečné poznatky řídkých grafů na husté grafy, které však stále mají "logicky řídkou" strukturu,
  • otázky věnované průsečíkovému číslu grafů - tj. nejmenšímu počtu křížení hran v nakreslení toho grafu, specificky studium průsečíkově kritických grafů a jejich obecné struktury,
  • nejnověji některé otázky diskrétní geometrie, zejména o viditelnostních problémech a hlídání, další otázky geometricky prezentovaných grafů, jejich isomorfismus.
 • Teoretická informatika - složitost, parametrizovaná složitost a kombinatorické algoritmy
  • využití výše zmíněných strukturálních dekompozic grafů a šířkových parametrů v návrhu rychlejších a elegantnějších parametrizovaných algoritmů (ve třídách FPT a XP), formalizace takových algoritmů,
  • použití logiky (MSO, FO) pro popis algoritmických metavět, tj. obecných algoritmů zahrnujících celé široké třídy problémů,
  • takzvaná kernelizace těžkých problémů, neboli "chytré" předzpracování vstupů, které výrazně zmenší velikost problému až na jeho jádro,
  • dokazování výpočetní těžkosti kombinatorických problémů (převážně těch vztažených ke zmíněným tématům), meze algoritmické použitelnosti šířkových parametrů,
  • nové, převážně aproximační algoritmy pro výpočet průsečíkového čísla grafů v speciálních případech (grafy nakreslitelné na vyšší plochy, grafy blízké rovinným, apod).
 • Trochu (ale opravdu jen trošku) programátorské výsledky
  • systém MACEK - programové prostředí pro výpočty s matroidy (třebaže vývoj již dávno umřel, systém pořád funguje...),
  • route planning - plánování cest (například pro potřeby GPS navigací), nové přístupy a experimentální vyhodnocení algoritmů, viz doktorský student O. Moriš,
  • generování malých vícesměrných řezů v grafech (třeba cestních sítí), pro potřeby analýzy kritických řezů.
 • Řešené výzkumné projekty:
  • GAČR standardní grant 20-04567S Structure of tractable instances of hard algorithmic problems on graphs.
  • GAČR standardní grant 17-00837S Structural properties, parameterized tractability and hardness in combinatorial problems.
  • a řada starších projektů v dřívějších letech...
 • Krátký přehled nejnovějších vědeckých publikací (všechny publikace En):
  Petr Hliněný
  • 2020 (spoluautoři O. Cagirici, F. Pokrývka, A. Sankaran):   Clique-Width of Point Configurations.  In: Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, WG 2020, Lecture Notes in Computer Science 12301, Springer (2020), 54--66.   URL: arxiv.org/abs/2004.02282. DOI 10.1007/978-3-030-60440-0_5.
  • 2020 (spoluautoři J. Gajarský, D. Lokshtanov, J. Obdržálek, M.S. Ramanujan):   A New Perspective on FO Model Checking of Dense Graph Classes.  ACM Transactions on Computational Logic 21 (2020), #28.   URL: arxiv.org/abs/1805.01823. DOI 10.1145/3383206.
  • 2020 (spoluautor D. Agaoglu):   Isomorphism Problem for Sd-graphs.  In: Math Foundations of Computer Science MFCS 2020, LIPiCS, Dagstuhl (2020), 4:1--4:14.   URL: arxiv.org/abs/1907.01495. DOI 10.4230/LIPIcs.MFCS.2020.4.
  • 2020 (spoluautoři M. Chimani, G. Salazar):   Toroidal Grid Minors and Stretch in Embedded Graphs.  J. of Combinatorial Theory ser. B 140 (2020), 323--371.   URL: arxiv.org/abs/1403.1273. DOI 10.1016/j.jctb.2019.05.009.
  • 2019 (spoluautoři R. Vodák, M. Bíl, T. Svoboda, Z. Křivánková, J. Kubeček, T. Rebok):   A deterministic approach for rapid identification of the critical links in networks.  PLOS ONE 14(7) (2019), e0219658.   DOI 10.1371/journal.pone.0219658.
  • 2019 (spoluautor A. Sankaran):   Exact Crossing Number Parameterized by Vertex Cover.  In: Graph Drawing 2019, Lecture Notes in Computer Science 11904, Springer (2019), 307--319.   URL: arxiv.org/abs/1906.06048. DOI 10.1007/978-3-030-35802-0_24.
  • 2019 (spoluautoři D. Bokal, Z. Dvořák, J. Leanos, B. Mohar, T. Wiedera):   Bounded degree conjecture holds precisely for c-crossing-critical graphs with c <= 12.  In: SoCG 2019, LIPIcs vol. 129, Dagstuhl (2019), 14:1--14:15.   URL: arxiv.org/abs/1903.05363. DOI 10.4230/LIPIcs.SoCG.2019.14.
  • 2019 (spoluautoři M.Bračič, D. Bokal, M. Derňár):   On Degree Properties of Crossing-critical Families of Graphs.  Electr. Journal of Combinatorics 26 (2019), #P1.53.   URL: www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v26i1p53/7812. DOI 10.37236/7753.
  • 2019 (spoluautoři R. Ganian, J. Nešetřil, J. Obdržálek, P. Ossona de Mendez):   Shrub-depth: Capturing Height of Dense Graphs.  Logical Methods in Computer Science 15 (2019), 7:1--7:25.   URL: arxiv.org/abs/1707.00359. DOI 10.23638/LMCS-15(1:7)2019.
  • 2019 (spoluautoři F. Pokrývka, B. Roy):   FO model checking of geometric graphs.  Computational Geometry: Theory and Applications 78 (2019), 1--19.   URL: arxiv.org/abs/1709.03701. DOI 10.1016/j.comgeo.2018.10.001.
  • 2019 (spoluautoři J. Gajarský, M. Koutecký, S. Onn):   Parameterized Shifted Combinatorial Optimization.  Journal of Computer and System Sciences 99 (2019), 53--71.   URL: arxiv.org/abs/1702.06844. DOI 10.1016/j.jcss.2018.06.002.
  • 2018 (spoluautoři J. Gajarský, H.R. Tiwary):   Parameterized Extension Complexity of Independent Set and Related Problems.  Discrete Applied Mathematics 248 (2018), 56--67.   URL: arxiv.org/abs/1511.08841. DOI 10.1016/j.dam.2017.04.042.
  • 2018 (spoluautor C. Thomassen):   Deciding Parity of Graph Crossing Number.  SIAM J. Discrete Mathematics 32-3 (2018), 1962--1965.   DOI 10.1137/17M1137231.
  • 2018:   Simpler Self-reduction Algorithm for Matroid Path-width.  SIAM J. Discrete Mathematics 32-2 (2018), 1425-1440.   URL: arxiv.org/abs/1605.09520. DOI 10.1137/17M1120129.
  • 2018 (spoluautoři Z. Dvořák, B. Mohar):   Structure and generation of crossing-critical graphs.  In: SoCG 2018, LIPIcs Vol. 99, Dagstuhl (2018), 33:1--33:14.   URL: arxiv.org/abs/1803.01931. DOI 10.4230/LIPIcs.SoCG.2018.33.
  • 2017 (spoluautoři J. Gajarský, T. Kaiser, D. Král', M. Kupec, J. Obdržálek, S. Ordyniak, V. Tuma):   First order limits of sparse graphs: Plane trees and path-width.  Random Structures & Algorithms 50 (2017), 612--635.   URL: arxiv.org/abs/1504.08122. DOI 10.1002/rsa.20676.
  • 2017 (spoluautor M. Chimani):   A Tighter Insertion-based Approximation of the Crossing Number.  Journal of Combinatorial Optimization 33 (2017), 1183--1225.   URL: arxiv.org/abs/1104.5039. DOI 10.1007/s10878-016-0030-z.
  • 2017 (spoluautoři J. Gajarský, J. Obdržálek, S. Ordyniak, F. Reidl, P. Rossmanith, F. Sánchez Villaamil, S. Sikdar):   Kernelization Using Structural Parameters on Sparse Graph Classes.  Journal of Computer and System Sciences 84 (2017), 219--242.   URL: arxiv.org/abs/1302.6863. DOI 10.1016/j.jcss.2016.09.002.