Vítejte na mé akademické stránce...

[foto]
Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

profesor informatiky
@ynenilhfi.muni.cz
Fakulta Informatiky MU Brno
Botanická 68a, 602 00 Brno

Kancelář C418
Budova FI, 4. patro
Kalendář výuky, konzultačních hodin a nepřítomnosti  

Česky spíše jen stručně (a možná dost neaktuálně), pokud se chcete dozvědět více, zkuste to anglicky.

Jen pár slov k mému výzkumu česky... (my research in English)

Výuka na FI MU Brno (více)

Kdo že to prohlásil? "Učit se, učit se, učit se!"
A tak celé nastupující ročníky studentů FI úpí a trpí pod tíhou výuky matematiky... ke které také na FI přispívám. Přesto se občas jiskřička naděje zableskne a poštěstí se mi vidět studenty, kteří mají matematiku rádi - a to za tu námahu určitě stojí. Patříte k takovým?

 • Podzimní "masová" výuka zahrnuje každý rok (viz více informací)

  S tímto předmětem se hned na začátku studia setkají prakticky všichni bakalářští studenti fakulty (v počtu kolem 600-700 studentů každoročně) a těm úspěšným doufejme pomůže v dalších semestrech objevovat hluboké krásy vysokoškolské informatiky.

 • Výběrové kurzy a semináře pak vážným zájemcům zejména na jaře nabízejí (zase více informací)
  • tematrickou seminární skupinu (nyní i na podzim) ve studentském výzkumném semináři
   FI:IV131 Seminář laboratoře DIMEA
  • a také následující zájmový seminář pro mladé studenty:
 • FI:IV119 Seminář z Diskrétních Matematických Metod
  • Máte matematiku rádi natolik, že vám běžná porce a hloubka její výuky na FI nestačí? Přičichli jste někdy dříve k Matematické olympiádě a zajímá vás, jak pokračovat na podobnou notu na VŠ? A chtěli byste vědět, jak rychle se můžete dostat ke skutečné matematické vědě? Pak přijďte do IV119...
 • Témata bakalářských a diplomových prací
  • Pro bakalářské studium nabízím v zásadě jediné všeobjímající téma, pod kterým se lze věnovat spoustě různých oblastí grafů a algoritmů - podle přání studentů.
  • Nabídka pro diplomové práce je již specifičtější a zahrnuje větší počet konkrétních námětů a problémů, které lze vyhledat v seznamu podle jmen školitelů (mne či mých spolupracovníků).
 • Doktorské studium (viz oficiální stránky)
  • Studenti mající zájem (a také předpoklady prokázané aspoň trochou předchozích výsledků) pokračovat ve vědecké kariéře v některém mi blízkém směru jsou vřele vítáni na doktorském stupni studia pod mým vedením. Stačí se podívat na aktuální témata a zaměření našeho výzkumu či přijít s vlastním podnětným nápadem na výzkum.
  • V současnosti školení studenti: seznam.
  • Šikovní studenti mají možnost získat nadstandardní stipendium 29000CZK v této výzvě (a pro všechny je možnost získat výzkumné dohody a úvazky na mých projektech a motivační stipendia za výsledky ze "specifického výzkumu").
  • K doktorskému studiu (internímu se stipendiem) na FI MU Brno lze nastupovat v zimě i v létě a přijímací procedura je po domluvě se školitelem poměrně neformální.
 • A nezávisle na předchozí nabídce...
  Garant doktorského stuijního programu Informatika / Computer Science:
  • jedná se o celkový doktorský studijní program FI MU zahrnující všechny oblasti informatiky, od čisté teorie až po metodologii a průmyslové aplikace,
  • viz jeho Oborová rada.

Vědecký výzkum v matematice a informatice (více EN)

Aneb znáte tuto? "Vaše odpověď byla naprosto přesná, ale byla úplně k ničemu".
Přesto či právě proto matematický (a hodně teoretický) výzkum považuji za nejdůležitější součást své akademické práce. Aktuální hlavní směry mého výzkumu (ve spolupráci s mými kolegy a studenty) lze stručně shrnout následovně:

 • Diskrétní matematika - hlavně teorie grafů
  • problematika strukturálních dekompozic grafů a odvozených tzv. šířkových parametrů, zahrnující známé tree-width, branch-width, rank-width i některé nové parametry (třeba twin-width), hry na "četníky a zloděje" vztažené k těmto dekompozicím apod.,
  • v návaznosti na předchozí dekompozice grafů také zkoumání "hloubky" grafu a logické složitosti jeho struktury (či popisu), pokusy přenést užitečné poznatky řídkých grafů na husté grafy, které však stále mají "logicky řídkou" strukturu,
  • otázky věnované průsečíkovému číslu grafů - tj. nejmenšímu počtu křížení hran v nakreslení toho grafu, specificky studium průsečíkově kritických grafů a jejich obecné struktury,
  • také některé otázky diskrétní geometrie, zejména o viditelnostních problémech a hlídání, další otázky geometricky prezentovaných grafů, jejich isomorfismus.
 • Teoretická informatika - složitost, parametrizovaná složitost a kombinatorické algoritmy
  • využití výše zmíněných strukturálních dekompozic grafů a šířkových parametrů v návrhu rychlejších a elegantnějších parametrizovaných algoritmů (ve třídách FPT a XP), formalizace takových algoritmů,
  • použití logiky (MSO, FO) pro popis algoritmických metavět, tj. obecných algoritmů zahrnujících celé široké třídy problémů,
  • takzvaná kernelizace těžkých problémů, neboli "chytré" předzpracování vstupů, které výrazně zmenší velikost problému až na jeho jádro,
  • dokazování výpočetní těžkosti kombinatorických problémů (převážně těch vztažených ke zmíněným tématům), meze algoritmické použitelnosti šířkových parametrů,
  • nové, převážně aproximační algoritmy pro výpočet průsečíkového čísla grafů v speciálních případech (grafy nakreslitelné na vyšší plochy, grafy blízké rovinným, apod).
 • Výzkumná skupina -- Laboratoř DIMEA:
  • Vedená od roku 2018 společně s prof. Danielem Kráľem (dříve účast v blízké laboratoři Formela).
  • Laboratoř diskrétních metod a algoritmů (DIMEA) se zabývá oblastmi diskrétní matematiky, které jsou významné z hlediska informatiky, a návrhem diskrétních algoritmů. Oblasti výzkumu členů laboratoře zahrnují algoritmickou, geometrickou, strukturální a topologickou teorii grafů, extremální kombinatoriku a analytické reprezentace velkých diskrétních objektů.
  • Přijďte se podívat na náš přednáškový seminář DIMEA + Formela...
 • Řešené výzkumné projekty:
  • GAČR standardní grant 20-04567S Structure of tractable instances of hard algorithmic problems on graphs.
  • GAČR standardní grant 17-00837S Structural properties, parameterized tractability and hardness in combinatorial problems.
  • a řada starších projektů v dřívějších letech...
 • Krátký přehled nejnovějších vědeckých publikací (všechny publikace EN):
  Petr Hliněný
  • 2023 (spoluautor M. Chimani):   Inserting Multiple Edges into a Planar Graph.  Journal of Graph Algorithms and Applications (2023), bude publikováno.   URL: arxiv.org/abs/1509.07952.
  • 2023 (spoluautor J. Jedelský):   Twin-width of Planar Graphs is at most 8, and at most 6 when Bipartite Planar.  In: ICALP 2023 (2023), bude publikováno.   URL: arxiv.org/abs/2210.08620.
  • 2023 (spoluautor D. Agaoglu Cagirici):   Efficient Isomorphism for Sd-graphs and T-graphs.  Algorithmica 85 (2023), 352--383.   URL: arxiv.org/abs/1907.01495. DOI 10.1007/s00453-022-01033-8.
  • 2023 (spoluautoři O. Cagirici, F. Pokrývka, A. Sankaran):   Clique-Width of Point Configurations.  J. of Combinatorial Theory ser. B 158 (2023), 43--73.   URL: arxiv.org/abs/2004.02282. DOI 10.1016/j.jctb.2021.09.001.
  • 2022 (spoluautoři D. Bokal, Z. Dvořák, J. Leanos, B. Mohar, T. Wiedera):   Bounded degree conjecture holds precisely for c-crossing-critical graphs with c <= 12.  Combinatorica 42 (2022), 701--728.   URL: arxiv.org/abs/1903.05363. DOI 10.1007/s00493-021-4285-3.
  • 2022 (spoluautoři M. Bekos, G. Da Lozzo, M. Kaufmann):   Graph Product Structure for h-Framed Graphs.  In: ISAAC 2022, LIPIcs Vol. 248, Dagstuhl (2022), 23:1--23:15.   URL: arxiv.org/abs/2204.11495. DOI 10.4230/LIPIcs.ISAAC.2022.23.
  • 2022 (spoluautor T. Hamm):   Parameterised Partially-Predrawn Crossing Number.  In: 38th International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2022), LIPIcs Vol. 224, Dagstuhl (2022), 46:1--46:15.   URL: arxiv.org/abs/2202.13635. DOI 10.4230/LIPIcs.SoCG.2022.46.
  • 2021 (spoluautoři J. Bok, J. Fiala, N. Jedličková, J. Kratochvíl):   Computational Complexity of Covering Two-vertex Multigraphs with Semi-edges.  In: Math Foundations of Computer Science MFCS 2021, LIPiCS Vol. 202, Dagstuhl (2021), 21:1--21:15.   URL: arxiv.org/abs/2103.15214. DOI 10.4230/LIPIcs.MFCS.2021.21.
  • 2021:   A Short Proof of Euler--Poincaré Formula.  In: Extended Abstracts EuroComb 2021, Trends in Mathematics, Springer (2021), 92--96.   URL: arxiv.org/abs/1612.01271. DOI 10.1007/978-3-030-83823-2_15.
  • 2020 (spoluautoři J. Gajarský, D. Lokshtanov, J. Obdržálek, M.S. Ramanujan):   A New Perspective on FO Model Checking of Dense Graph Classes.  ACM Transactions on Computational Logic 21 (2020), #28.   URL: arxiv.org/abs/1805.01823. DOI 10.1145/3383206.
  • 2020 (spoluautor D. Agaoglu):   Isomorphism Problem for Sd-graphs.  In: Math Foundations of Computer Science MFCS 2020, LIPiCS Vol. 170, Dagstuhl (2020), 4:1--4:14.   URL: arxiv.org/abs/1907.01495. DOI 10.4230/LIPIcs.MFCS.2020.4.
  • 2020 (spoluautoři M. Chimani, G. Salazar):   Toroidal Grid Minors and Stretch in Embedded Graphs.  J. of Combinatorial Theory ser. B 140 (2020), 323--371.   URL: arxiv.org/abs/1403.1273. DOI 10.1016/j.jctb.2019.05.009.