Dr. Jan Bouda - personal web page

IV111 Probability in Computer Science

Podmínky a průběh zkoušky

Zkouška bude kombinovaná, písemnou i ústní formou na konci semestru. Na základě bodů z písemné části budou přiděleny známky C-F. Pokud z písemky získate 80 nebo více bodů, dostáváte za C, případně lepší známku (po ústní zkoušce). Při vyhodnocení písemky Vám IS automaticky zapíše C (nelekejte se toho). Pokud máte zájem o lepší známku, napište mi email a domluvíme si termín ústní zkoušky.

Hodnocení zkoušky:

 • 80-100 C; po ústní zkoušce A, B nebo C
 • 66-100 C
 • 56-65 D
 • 41-55 E
 • 0-40 F

Cvičení

Účast na cvičeních je povinná, neúčast bude penalizována následovně:
 • 1 neomluvená neúčast: bez penalizace
 • 2 neomluvené neúčasti: -5 bodů u závěrečné písemky
 • 3 neomluvené neúčasti: -10 bodů u závěrečné písemky
 • 4 a více neomluvených neúčastí: -15 bodů u závěrečné písemky

Materiály k předmětu

Slajdy k přednáškám budou doplňovány postupně. Do značné míry budou vycházet z verze pro rok 2010.

 1. Materiály k první přednášce.

 2. Materiály ke druhé přednášce.

 3. Materiály ke třetí přednášce (opraveny chyby v části o poisson trials).

 4. Materiály ke čtvrté přednášce (Lovasz local lemma se letos neprobírá a nezkouší.).

 5. Materiály ke páté přednášce.

 6. Materiály ke šesté přednášce.

 7. Materiály ke sedmé přednášce (Od části III včetně - typical sets - se letos neprobírá a nezkouší.).

 8. Materiály k osmé přednášce.

 9. Materiály k deváté přednášce.

 10. Materiály k desáté přednášce.

Příklady ze cvičení budou postupně doplňovány. Prozatím je k dispozici stará, ale poměrně kompletní sbírka příkladů, ke cvičením 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozor, stará verze byla vytvořena studenty na základě mých poznámek, především řešení mohou obsahovat chyby.

Aktualizované sady příkladů:

 1. Příklady k prvnímu cvičení

 2. Příklady ke druhému cvičení.

 3. Příklady k třetímu cvičení.

 4. Příklady ke čtvrtému cvičení.

 5. Příklady ke pátému cvičení.

 6. Příklady ke šestému cvičení.

 7. Příklady ke sedmému cvičení.

News: