Zdroje využívané zařízeními
IRQ Levels

IRQ (Interrupt Request) Levels (úrovně žádosti o přerušení) jsou využívány některými zařízeními pro přerušení činnosti CPU. V okamžiku, kdy je takové přerušení vyvoláno, CPU přeruší svou dosavadní činnost a zavede obslužný program, který žádost o přerušení vyřídí. Tento mechanismus je nutný, protože některé akce v počítači nesnesou odklad a v okamžiku, kdy by se k nim procesor dostal, by mohlo být pozdě. Například při stisku klávesy na klávesnici je vyvoláno přerušení IRQ 1. Pokud by klávesnice nevyužívala tohoto mechanismu, vzniká velké riziko, že dříve než procesor zaměstnaný jinou činností zaregistruje stisk této klávesy, dojde ke stisku klávesy jiné a tím k zapomenutí první klávesy.

Znázornění vyvolání přerušení IRQ 14

Procesor provádí svou činnost a v okamžiku, kdy řadič vyvolá přerušení IRQ 14, přestane v této činnosti pokračovat a zahájí obsluhu vyvolaného přerušení.

Jednotlivé karty umístěné na sběrnici PC bus a ISA mohou přerušení využívat prostřednictvím linek, které jsou na této sběrnici umístěny.

Standardní obsazení úrovní přerušení:

IRQ Zařízení Poznámka
0 Časovač (timer)
1 Klávesnice
2 [Cascade] Pouze u počítačů AT se sběrnicí ISA. Slouží jako vstupní bod pro přerušení IRQ 8 - IRQ 15
3 COM 2 Druhý sériový port
4 COM 1 První sériový port
5 Volné/LPT 2 u počítačů XT obsazeno pevným diskem
6 Floppy disk Mechanika pružného disku
7 LPT 1 První paralelní port
8 Hodiny/Kalendář
9 VGA (SVGA) Videokarta, síťová karta nebo volné
10 Volné
11 Volné
12 PS/2 Myš nebo volné
13 FPU Numerický koprocesor
14 HDD Pevný disk - Primární EIDE kanál
15 HDD Pevný disk - Sekundární EIDE kanál nebo volné

IRQ 2 slouží vlastně ke zpřístupnění IRQ 8 - IRQ 15 a pracuje tak, že je spojeno s IRQ 9. To znamená: pokud dojde k přerušení na úrovních IRQ 8 - IRQ 15, zaktivuje se přerušení IRQ 9 a tím vznikne přerušení na úrovni 2. BIOS počítače pak ví, že musí zjistit, které z vyšších přerušení je skutečně aktivní, a to obsloužit.

Další zařízení, které využívají IRQ, jsou např. zvukové karty, SCSI rozhraní a podobně.

Poznámka: zařízení určená pro práci na sběrnici PCI obsazují IRQ levels 9,10,11,12, které se také po řadě označují jako A, B, C, D.DMA Channels

DMA (Direct Memory Access) Channels (kanály přímého přístupu do paměti) jsou mechanismy využívané některými zařízeními k přenosu dat do a z paměti bez účasti procesoru počítače.

Znázornění využití DMA kanálu č. 2

Například starší řadiče pevných disků využívaly tento mechanismus, který jim dovoloval přenášet data přímo do (z) operační paměti, aniž by tím zatěžovaly procesor. V opačném případě by totiž přenos mohl být velmi pomalý.

Standardní obsazení DMA kanálů

DMA Použití
0 U počítačů XT dynamické občerstvování paměti

U počítačů AT volný

1 U počítačů XT řadič pevného disku

U počítačů AT volný

2 řadič pružného disku
3 Volné
4 Volné
5 Volné
6 Volné
7 Volné

Z dalších zařízení využívá DMA kanály např. zvuková karta a některé starší řadiče CD ROM mechanik.Adresy vstupu a výstupu

Adresy vstupu (I/O Addresses) a výstupu jsou adresy, které využívají desky elektronických obvodů ke komunikaci s CPU. U PC se používají adresy 0 - 3FF (hexadecimálně). První adresy (0 - FF) jsou využity zařízeními na základní desce.

Znázornění využití I/O adresyAdresy ROM a buffery RAM

Některé desky potřebují ke své správné činnosti paměť ROM, ve které mají uloženo své základní programové vybavení. Některé desky kromě této paměti potřebují pouze pro čtení i nějakou paměť RAM. Obě tyto paměti vyžadují adresu, od které mohou být mapovány do operační paměti.

Funkce Rozsah adres (Hex) Velikost
u počítačů XT řadič HDD C8000 - CBFFF 16 kB
EGA C0000 - C3FFF 16 kB
VGA C0000 - C7FFF nebo E0000 - E7FFF 32 kB


Zdroje využívané zařízeními: strana 2