Mechaniky pružných disků


Mechaniky pružných disků jsou zařízení pro čtení a zapisování na pružné disky. Je možné je rozdělit podobně jako pružné disky podle velikosti (51/4", 31/2") a podle hustoty záznamu (DD, HD).

První počítače PC/XT měly většinou osazeny dvě mechaniky pružných disků 51/4" DD. Jedna se používala pro zavedení operačního systému a druhá pro spouštění aplikačních programů a čtení (ukládání) dat. Později se začaly objevovat první pevné disky. Počítače PC/AT byly zpočátku vybaveny jednou mechanikou 51/4" HD a pevným diskem. Později se začaly více prosazovat mechaniky 31/2", takže počítače byly osazovány jednou mechanikou 51/4" HD a jednou mechanikou 31/2" HD. Dnes se u počítačů PC používají zejména 31/2" HD mechaniky.

Mechaniky pružných disků jsou připojeny k řadiči pružných disků(FDD controller), který řídí jejich činnost. Řadič pružných disků bývá umístěn buď společně s řadičem pevných disků a popř. I/O kartou na samostatné desce, která je potom zapojena do některého ze slotů rozšiřující sběrnice, nebo nověji bývá integrován přímo na základní desce počítače. Standardní řadič podporuje připojení max. 2 mechanik pružných disků. Připojení disketových mechanik k řadiči je provedeno pomocí plochého kabelu se 34 vodiči. Tento kabel má zpravidla 5 konektorů:

Propojení řadiče s druhou disketovou machanikou je provedeno přímo (1:1), tj. kontakt 1 je na řadiči spojen s kontaktem 1 mechaniky, kontakt 2 s kontaktem 2 atd. Propojení první mechaniky již není (1:1), ale propojující kabel je překřížen. Podle tohoto překřížení je tedy rozlišeno, která mechanika je první a která je druhá.

Zapojení mechanik pružných disků

Vlastní čtení popř. zápis z pružného disku v mechanice probíhá ve třech krocích.

  1. vystavení čtecích (zapisovacích) hlav na požadovanou stopu pomocí krokového motorku.
  2. pootočení na příslušný sektor
  3. zápis (čtení) sektoru
Mechaniky pružných disků: strana 1