Síťová karta


Síťová karta je zařízení, které umožňuje připojení počítače do počítačové sítě.

Mezi základní parametry každé síťové karty patří:

Parametr Vysvětlení Rozsah
Typ sítě Typ sítě, pro který je daná karta určena Ethernet, Fast Ethernet, Arcnet, Tokenring
Rychlost Množství dat, které je karta do sítě schopna vyslat (ze sítě přijmout) za jednotku času 100 kb/s - 100 Mb/s
Typ média Typ síťového média (kabelu), které je možné k síťové kartě připojit. Tenký koaxiální kabel, silný koaxiální kabel, kroucená dvojlinka

Každé síťové médium se k síťové kartě připojuje pomocí specifického konektoru, který karta musí obsahovat. Síťová média:

Při realizaci sítě v rámci budovy se dnes poměrně často používá tzv. strukturovaná kabeláž, u které se pro horizontální rozvody (v rámci patra) používá kroucená dvojlinka a pro vertikální rozvody je použito optického vlákna.

Některé síťové karty jsou vybaveny paticí pro obvod zvaný Boot ROM. Boot ROM je paměť typu EPROM (EEPROM), která obsahuje programové vybavení nezbytné pro zavádění operačního systému z počítačové sítě místo jeho zavádění z lokálního disku.

Síťová karta


Síťová karta: strana 1