Pružné disky (floppy disky, diskety)


Pružné disky patří mezi přenosná média pro uchování dat. Pružný disk je tvořen plastovým kotoučem, na jehož povrchu je vrstva oxidu železa. Celý kotouč je potom uzavřen v obdélníkovém pouzdře, vystlaném hebkým materiálem, které jej chrání před nečistotou a mechanickým poškozením a ve kterém se kotouč při práci otáčí. V tomto obalu je vyříznutý tzv. čtecí otvor, kterým přistupuje čtecí a zapisovací hlava k médiu.

Záznam dat na médium je prováděn magneticky. Jednotlivá data jsou zapisována do soustředných kružnic, tzv. stop (track), na obě strany diskety. Každá stopa je rozdělena ještě na tzv. sektory (sector), jež tvoří nejmenší úsek média, na který je možné zapisovat. To znamená, že při zápisu na pružný disk jsou data zapisována po sektorech a poslední sektor již nemusí být plně zaplněn. Nová data mohou být zapisována opět od začátku dalšího sektoru. Z toho vyplývá, že ne všechny sektory jsou v případě plně nahrané diskety zcela zaplněny. Vlastní zápis na pružný disk bývá prováděn s kódováním MFM, zatím se neobjevily (a asi ani neobjeví) pružné disky se kódováním RLL popř. jiným.

Stopy na pružném disky 51/4" Sektory na pružném (každý má kapacitu 512 B)

Základními parametry disket jsou jejich velikost, hustota záznamu dat a z toho vyplývající kapacita:

Velikost Hustota Stopy Sektory Strany Kapacita sektoru Kapacita diskety
51/4" DD 0-39 1-9 0-1 512 B 360 kB
51/4" HD 0-79 1-15 0-1 512 B 1,2 MB
31/2" DD 0-79 1-9 0-1 512 B 720 kB
31/2" HD 0-79 1-18 0-1 512 B 1,44 MB


Pružné disky

Floppy disk 51/4" Floppy disk 31/2"

Zkratky DD a HD ve sloupci hustota značí po řadě Double Density a High Density, tj. disketu s dvojitou a vysokou hustotou záznamu. Pro vyjádření hustoty záznamu se také někdy používá jednotka TPI (Tracks Per Iinch), která udává počet stop na jeden palec. Diskety 51/4" HD mají hustotu záznamu 96 TPI a u disket 31/2" HD je hustota 135 TPI.
Pružné disky: strana 1