Pevné disky (Winchester disky, hard disky)


Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu (řádově stovky MB až desítky GB). V současnosti jsou pevné disky standardní součástí každého PC. Jedná se o pevně uzavřenou nepřenosnou jednotku. Uvnitř této jednotky se nachází několik nad sebou umístěných rotujících kotoučů (disků). Tyto disky se otáčejí po celou dobu, kdy je pevný disk připojen ke zdroji elektrického napájení nezávisle na tom, zda se z něj čte (na něj zapisuje). Rychlost otáčení bývá 3600 až 7200 otáček za minutu. Díky tomuto otáčení se v okolí disků vytváří tenká vzduchová vrstva, na níž se pohybují čtecí/zapisovací hlavy. Vzdálenost hlav od disku je asi 0,3 až 0,6 mikronu

Řez pevným diskem Pevný disk firmy Western Digital

Podsystém pevného disku se skládá z:

Podsystém pevného disku

Připojení pevného disku k desce rozhraní

Základní parametry pevných disků jsou uvedeny v následující tabulce:

Parametr Vysvětlení Rozsah
Velikost Průměr disků použitých ke konstrukci pevného disku 2"; 31/2", 51/4"
Počet cylindrů Počet stop na každém disku 300 - 3000
Počet hlav Odpovídá počtu povrchů, na které se provádí záznam 2 - 256
Počet sektorů Počet sektorů na každé stopě 8 - 64
Mechanismus vystavení hlav Mechanismus, pomocí kterého se vystavují čtecí/zapisovací hlavy na patřičný cylindr. U starších typů pevných disků bývá realizován pomocí krokového motorku a u novějších disků pomocí elektromagnetu Krokový motorek / elektromagnet
Přístupová doba Doba, která je nutná k vystavení čtecích / zapisovacích hlav na požadovaný cylindr 8 - 65 ms
Přenosová rychlost Počet bytů, které je možné z disku přenést za 1 sekundu 700 - 5000 kB/s
Typ rozhraní Určuje, jaký typ desky rozhraní musí být v počítači osazen, aby bylo možné tento pevný disk připojit ST506, ESDI, IDE, EIDE, SCSI
Metoda kódování dat Způsob, kterým jsou data při zápisu na disk kódována MFM, RLL, ARLL, ERLL
ZBR Metoda, která dovoluje zapisovat na stopy, které jsou vzdálenější od středu pevného disku (jsou větší), vyšší počet sektorů ANO / NE

Vzhledem k velmi vysoké hustotě záznamu je skutečně nutné, aby jednotka pevného disku byla pevně uzavřena, protože i velmi malá nečistota způsobí její zničení.

Velikost nečistot vzhledem k pevnému disku


Pevné disky: strana 1