Numerické koprocesory


Numerický (matematický) koprocesor je integrovaný obvod vyvinutý speciálně pro numerické výpočty. Z toho vyplývá, že se jedná o obvod určený hlavně pro aplikace provádějící často číselné operace v pohyblivé desetinné čárce. Klasické programy tohoto typu jsou např.:

Některé programy (např. AutoCAD) dokonce přítomnost numerického koprocesoru přímo vyžadují a bez jeho přítomnosti není možné s takovýmto programem pracovat. Platí, že numerický koprocesor v určitých operacích, jako jsou například výpočty hodnot některých funkcí (sinus, kosinus, logaritmus), je až 20 krát rychlejší než procesor.

Koprocesory byly postupně vyráběny k jednotlivým procesorům s označením stejným jako bylo označení procesoru s výjimkou poslední číslice, která je u numerického koprocesoru 7 (viz následující tabulka).

Procesor Odpovídající numerický koprocesor Typ pouzdra Maximální rychlost (MHz)
8086/8088 8087 DIP 10
80186/80188 80187 DIP 10
80286 80287 DIP 12
80386 80387 PGA 33
80386SX 80387SX PLCC 33
80486SX 80487SX PGA 33

U starších základních desek pro procesor 80386 je možné vidět i patici určenou pro osazení koprocesoru 80287, protože v době, kdy byl procesor 80386 vyroben, neexistoval ještě specializovaný numerický koprocesor 80387. Ten byl vyroben až později.

Procesory jako jsou 80486, Pentium, Pentium Pro a Pentium II v tabulce uvedeny nejsou, protože mají numerický koprocesor integrován přímo na svém čipu a tudíž žádný specializovaný samostatný obvod, který by sloužil jako koprocesor, se k těmto procesorům nevyrábí.

Poznámka: Existují také programové emulátory numerických koprocesorů, které po svém spuštění vytvářejí dojem, že v počítači je skutečně numerický koprocesor osazen. Tento emulátor však může sloužit jen pro amatérské použití, protože poskytuje pouze stejné funkce jako numerický koprocesor. Jeho výpočty nejsou rychlejší, ale naopak podstatně pomalejší (musí je provádět sám procesor).


Numerické koprocesory: strana 1