IO karta


IO karta (Input/Output) je deska obsahující porty pro připojení periferních zařízení. Port je místo spojení procesorové jednotky s komunikačním kanálem a slouží k připojení dalších periferních zařízení. Standardní I/O karta obsahuje:

Paralelní port je vyveden z počítače prostřednictvím 25 kolíkové zásuvky typu Canon. Sériové porty bývají většinou vyvedeny pomocí 9 kolíkové a 25 kolíkové zástrčky Canon.

25 kolíkový konektor Canon

Vzhledem k jednoduchosti I/O karty je možné se dosti často setkat s kombinovanými kartami obsahujícími I/O kartu společně s řadičem pružných disků a rozhraním IDE (EIDE). Nové základní desky určené pro procesory Pentium a vyšší mají již I/O kartu integrovánu přímo jako svou součást.

V případě potřeby je možné, aby v jednom počítači byla osazena více než jedna I/O karta a počítač tak měl více portů. Při jejich osazování je však nutné dbát na jejich správné nastavení, aby nedošlo ke konfliktu prostředků (IRQ, I/O Adresy), které tyto karty využívají, a tím i k jejich špatné funkci.


I/O karta strana 1