Fakulta informatiky uvádí

Programátorský turnaj

FIbot


FIbot je programátorská soutěž, které se mohou zúčastnit 2-4 členné týmy studentů Fakulty informatiky MU (viz. podmínky účasti). Cílem soutěžících je naprogramovat strategii pro virtuálního robota. Roboti se pohybují po virtuálním hracím plánu, sbírají poklady a soutěží s ostatními roboty.

Cíle soutěže

Soutěž je zaměřena na nácvik následujících dovedností:

  • programování netriviálních algoritmických úloh - zadání je formulováno tak, že v sobě skrývá použití grafových algoritmů, prohledávání hrubou silou, možno též využít dynamické programování, apd.,
  • programování autonomních agentů - i když se jedná o poměrně jednoduchý scénář, postihuje základní prvky programování autonomních agentů (správa energie, soupeření mezi agenty), které je v současnosti aktuální pro praxi,
  • práce v týmu.

Ceny

1. místo 15 000 Kč
2. místo 10 000 Kč
3. místo 5 000 Kč

Poznámky:
  • Uvedená odměna je pro tým.
  • Organizační výbor si vyhrazuje právo některou cenu neudělit (v případě malé účasti či malé kvality odevzdaných programů).

Kontakt

Garantem turnaje je Radek Pelánek (xpelanek). Pokud máte dotaz, podívejte se nejdříve, zda odpověď nenajdete na některé z těchto stránek. Pokud ne, tak pošlete e-mail s předmětem "FIbot".