Podrobná pravidla

Tyto pravidla blíže specifikují detaily. Přečtěte si nejdříve základní pravidla.

Parametry hry

Parametry jednotlivé hry a jejich omezení jsou následující:

 • počet robotů (2-10)
 • velikost hracího plánu (maximálně 50x50)
 • maximální energie robotů (5 až 100)
 • kolik energie robot získá odpočíváním (2-20)
 • počet kol hry (10 až 300)
 • cena pokladů (1 až 50)

Počáteční situace

 • Parametry hry a hrací plán (zdi, baterie, poklady, počáteční poloha robotů) jsou zadány jako vstup dané hry.
 • Všichni roboti mají energii dobitou na maximum.

Vyhodnocení tahů

V každém tahu interpret zjistí následující příkaz z robotovy strategie. Příkazy potom interpretuje následovně:

 1. Odečte všem robotům 1 jednotku energie. Pokud některý robot má na začátku kola 0 jednotek energie, jeho příkaz se ruší a nic nedělá (tj. jakmile energie klesne na 0, robot zbytek hry již nic nedělá).
 2. Provede se střelba (SHOOT). Roboti střílí v přímce před sebe, zasáhnou prvního robota, střela neprojde zdí. Trefený robot ztrácí polovinu své energie (zaokrouhleno dolů). Střílející robot získá tolik bodů, o kolik energie zasažený robot přišel. Střely nekolidují (tj. dvě proti sobě letící střely se nesrazí, ale zasáhnout roboty).
 3. Provede se krok (STEP). Nelze udělat krok na pole, kde je zeď (okraj plánu tvoří automaticky zdi). Nelze vytlačovat jiné roboty. Pokud by provedení kroku mělo vést ke kolizi, pak se nepohne ani jeden z robotů.
 4. Provede se otočení (LEFT, RIGHT).
 5. Provede se sebrání pokladů (TAKE). Robot získá tolik bodů, jaká je hodnota pokladu na daném poli. Poklad zmizí.
 6. Provede se odpočívání (REST). Robot získá tolik jednotek energie, kolik se získává za odpočívání (parametr hry). Nelze mít více energie než je maximální energie (parametr hry).
 7. Provede se dobíjení (RECHARGE). Pokud robot stojí na poli s baterií, tak se mu energie doplní na maximum. Baterie na poli dále zůstává.