Důležité termíny

Registrace týmů 10. 3. 2006
Zveřejnění podrobností o průběhu testovacího turnaje do 24. 3. 2006
Termín odevzdání programů pro testovací turnaj 17. 4. 2006
Vyhodnocení testovacího turnaje do 24. 4. 2006
Zveřejnění podrobností o závěrečném turnaji do 30. 4. 2006
Termín odevzdání programů pro závěrečný turnaj 21. 5. 2006
Vyhlášení výsledků 25. 5. 2006

Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu uvedených termínů. V takovém případě bude změna neprodleně oznámena všem soutěžícím e-mailem.