Podmínky účasti

  • Soutěže se účastní 2-4 členné týmy.
  • Všichni soutěžící musí být studenty Fakulty informatiky.
  • Student může být členem pouze jednoho týmu.
  • Týmy se musí zaregistrovat do 10. března.
  • Není povolena spolupráce mezi týmy. Zejména je zakázáno sdílení či výměna kódu.
  • Nejlepší týmy předvedou v rámci vyhlášení výsledků krátkou (cca 10 minut) prezentaci své strategie.

Registrace

Registrace byla uzavřena.

Registrace týmů probíhá e-mailem. Zašlete na adresu xpelanek e-mail s předmětem "FIbot registrace" a s následujícím obsahem:

  • Název týmu (název týmu musí být platným názvem třídy v Javě; implementované strategie budou mít stejný název, jako je název týmu).
  • Seznam členů týmu (UČO mezera jméno).