Externí paměťová média


Data a programy, se kterými uživatel na počítači pracuje, je nezbytné uchovávat na nějakých paměťových médiích. Standardně je proto každý počítač vybaven mechanikou pružných disků a pevným diskem (kromě prvních PC a PC/XT). Disketová mechanika slouží k záznamu dat na pružný (floppy) disk. Jedná se o přenosné médium, které má však pro dnešní účely poměrně malou kapacitu (disketa 31/2 má kapacitu 1,44 MB) a poskytuje poměrně nízkou přenosovou rychlost.

Naopak pevný disk má vysokou kapacitu, poskytuje vysokou přenosovou rychlost, ale jde o nepřenosné médium, které je pevně osazeno v počítači. Pevný disk tedy slouží k ukládání dat a programů, se kterými na počítači momentálně pracujeme, a jen výjimečně slouží k přenosu dat mezi dvěma počítači.

Protože, jak bylo uvedeno výše, disketová mechanika pro přenos většího objemu dat není vhodná, vzniká poměrně velké množství jiných paměťových médií určených zejména jako přenosná média s větší kapacitou a vyšší přenosovou rychlostí, než má floppy disk.

Mezi základní parametry každého takového média patří:
Parametr Vysvětlení Rozsah
Kapacita Maximální množství dat, které je možné na dané médium zaznamenat 1 MB - 10 GB
Přenosová rychlost Množství dat, které je možné z média přenést do počítače za jednotku času 10 MB/min - 1 MB/s
Přístup k datům Způsob, kterým je možné přistupovat k datům Sekvenční, přímý
Připojení k počítači Rozhraní, řadič, pomocí kterého je možné čtecí (zapisovací) mechaniku pro dané médium připojit k počítači EIDE, SCSI, řadič pružných disků, paralelní port
Princip záznamu Způsob, kterým se jednotlivé bity na médium zaznamenávají magnetický, optický, magnetický s optickým naváděním hlav
Provedení čtecí jednotky Čtecí jednotka může být umístěna uvnitř skříně počítače (interní), nebo naopak je umístěna ve vlastní skříni vně počítače (externí). Externí, interní
Pořizovací cena Cena čtecí (zapisovací) mechaniky pro dané médium 1000 Kč - 10000 Kč
Cena za bit Poměr ceny za jedno médium ku kapacitě média
Spolehlivost Střední doba mezi poruchami roky


Externí paměti: strana 1