Cvičení 12: Cvičný zkouškový příklad

Programovací příklad

Informace

Ve dnech 2022-05-17 a 2022-05-18 bude probíhat praktická část zkoušky. Její součástí je i programovací příklad, který si na cvičení vyzkoušíte nanečisto.

 • Zadání dodají cvičící, nebo se použije ukázkové zadání.

 • Příklad se nehodnotí a nejsou za něj žádné tvrdé body.

 • Před začátkem dostanete 5 minut na přečtení zadání, po tuto dobu neprogramujte.

 • Na vypracování máte 60 minut čistého času.

 • Pokud vám není v zadání něco jasné, ptejte se co nejdříve.

Doporučujeme vzít sebou psací potřeby.

Pokud na cvičení vypracujete vlastní zadání cvičících, zkuste si doma vypracovat i vzorové zadání. To je reference pro obtížnost programovacích úkolů na ostrém termínu.

Pravidla

Na tomto cvičení nemusíte následující pravidla dodržovat striktně. Nicméně jejich porušení na ostré zkoušce bude znamenat nevyhovující hodnocení.

 • Je povoleno používat vlastní kódy z cvičení a domácích úkolů.

 • Je povoleno používat materiály z přednášek.

 • Je povoleno (a doporučeno) používat online dokumentaci jazyka C i její offline podobu v manuálových stránkách (příkaz man 3 FUNKCE),

 • Je zakázáno spolupracovat na řešení s jinými osobami, nehledě na způsob komunikace (Discord, Telegram, SMS, osobně, legilimence, …​).

 • Je zakázáno používat kód, který jste nenapsali sami, pokud to není explicitně povoleno v zadání.

Hodnocení

V závislosti na časových možnostech mohou cvičící provést diskusi s každým studentem a studentkou jako na ostrém termínu. Pokud ale čas nebude, může se použít některá z alternativ:

 • Ukázková diskuse s dobrovolníky (např. za Kontr Coin).

 • Implementace vzorového řešení s komentářem.

Podrobnosti se dozvíte na cvičení.

Jak bude probíhat ostrý zkouškový termín?

Na začátku dostanete odpovědník s 5 otázkami, kde je vždy právě jedna odpověď správná (formát jako u odpovědníků z přednášky). Na odpovědník bude celkem 10 minut času. Musíte odpovědět správně alespoň na 3 otázky, jinak pro vás termín končí neúspěšným hodnocením.

Dále následuje programovací příklad, který bude společný pro všechny studenty na stejném termínu. Dostanete 5 minut na přečtení zadání, a pak 60 minut na vypracování. Řešení se odevzdá do Odevzdávarny v IS MU. Neprobíhají žádné automatické testy.

Poslední část je diskuse s cvičícími skupiny, kteří hodnotní vypracování příkladu. Mohou se doptat na způsob vypracování, použité funkce, struktury, možnosti rozšíření atd. Hodnotí převážně schopnost napsat program, který pracuje správně se zdroji.