Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Cvičení 11: POSIX

V tomto cvičení si ukážeme, jak přistupovat k souborům v POSIXu.

POSIX je rozhraní UN*Xových operačních systémů. Jedná se tedy o velmi nízkoúrovňové rozhraní, pomocí kterého je např. na Linuxu nebo macOS implementována standardní knihovna (stdlib).

Na rozdíl od stdlib, kde hlavní identifikátor souboru je struktura FILE, používá POSIX pro přístup k souboru tzv. file descriptory, česky řečeno popisovače souborů.

File descriptor je celé číslo, které odkazuje do tabulky otevřených souborů udržované operačním systémem a na základě popisovače požaduje po OS akci na souboru (např. čtení, zápis, přejmenování, smazání, …​).

Pro přístup k souborům existují funkce:

 • open → alternativa k fopen

 • close → alternativa k fclose

 • read → alternativa k fread

 • write → alternativa k fwrite

Přístup k souboru je tedy velmi podobný jako v stdlib, s tím rozdílem, že využití POSIXu nám umožňuje i další zásahy do souboru, jako je změna majitele, změna uživatele, čtení adresáře atd.

Po stažení kostry zjistíte, že tento úkol neobsahuje přímo projekt pro QtCreator, ale obyčejný Makefile pro překlad tohoto kódu.

Doporučujeme vám pro psaní kódu používat terminálové rozhraní, protože se v něm bude kód lépe překládat a budete mít snazší přístup k dokumentaci. Nicméně, pokud nevěříte svým schopnostem práce v shellu, můžete si v QtCreatoru vytvořit vlastní projekt.

Řešení všech úkolů pište do souboru main.c.

Úkol 1: cat

Upravte následující kód tak, aby používal POSIXové funkce pro přístup k souborům.

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Invalid amount of arguments\n");
    return 1;
  }

  FILE *file = fopen(argv[1], "r");
  if (file == NULL) {
    perror(argv[1]);
    return 1;
  }

  char buffer[1024] = { '\0' };
  size_t size = 0;
  while ((size = fread(buffer, 1, 1024, file)) > 0) {
    fwrite(buffer, 1, size, stdout);
  }

  fclose(file);
  return 0;
}

Využijte manuálové stránky pro zjištění, jak se tyto funkce chovají: open(2), close(2), read(2), write(2). Pro otevření manuálové stránky využijte příkazu man, například pro manuál k open použijte příkaz man 2 open. Navíc upravte konstanty, které funkce main() vrací, na makra EXIT_SUCCESS a EXIT_FAILURE.

Všimněte si rozdílu v zadávaní módu. Na rozdíl od stdlib používá open číselné konstanty, které se kombinují pomocí bitového součtu. Například součet hodnot O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC je ekvivalentní modifikátoru w funkce fopen.

Dejte si pozor na možné návratové hodnoty funkce read – v případě chyby totiž vrací -1, což nelze reprezentovat pomocí typu size_t.

Úkol 2: Informace o souboru

Vaším úkolem je rozšířit předchozí program o výpis informací o souboru, které zjistíte pomocí funkce fstat(2) po vypsaní souboru. Informace zapište v následujícím formátu:

Velikost souboru:
Datum posledniho pristupu:
UID majitele:
GID majitele:

Pro vypsání data použijte funkci ctime(3).

Úkol 3: Refactoring

Vytvořte funkce

int print_file(const char *path);
int print_stats(const char *path);

Do těchto funkcí přesuňte funkcionalitu vaší funkce main. Upravte váš program, aby přijímal z příkazové řádky přepínače -s a -p, které budou vždy jako první argument, a 1n souborů. Na základě zvoleného přepínače použijte nad danými soubory funkce:

 • -s print_stats

 • -p print_file

Pokud funkce selže, pomocí perror vypište na stderr jaká chyba nastala a pokračujte dál. Nezapomeňte, že funkce fstat bere file descriptor, existuje však i funkce stat, která přijímá místo file descriptoru cestu k souboru.

Úkol 4: Výpis adresářů

Nyní máte program, který dokáže vypsat statistiky a obsah daných souborů. Vaším úkolem bude rozšířit jeho funkcionalitu o práci nad adresáři.

Vytvořte funkci

int read_directory(const char *path, int (*func)(const char *));

Tato funkce přečte obsah zadaného adresáře – argument path – a na jednotlivé potomky aplikuje funkci func, pokud jsou soubory. Pokud nejsou, vypíše na standardní výstup informaci, že byl nalezen neregulární soubor (například adresář), a pokračuje dále bez zanoření.

Budete potřebovat funkce stat(2), readdir(3), opendir(3), closedir(3) a makra S_ISREG apod. Tato makra jsou popsaná v manuálové stránce stat(2).

Jednoduché procházení složky může vypadat například takto. Kód je převzatý z přednášky.

#include <dirent.h>

void PosixPrintFiles(const char* path) {
  DIR *dir = NULL;
  if ((dir = opendir(path)) != NULL) {        // connect to directory
    struct dirent *dirEntry = NULL;
    while ((dirEntry = readdir(dir)) != NULL) {   // obtain next item
      printf("File %s\n", dirEntry->d_name);   // get d_name
    }
    closedir(dir);                 // finish work with directory
  }
}

Mějte na paměti, že ve struktuře dirent je uložen pouze samotný název souboru, nikoliv jeho absolutní či relativní cesta.

Na závěr rozšiřte svůj main o detekci adresáře nad argumenty z příkazové řádky. Pokud byl na příkazové řádce předán adresář, váš program vypíše:

Skenovani adresare %s
--------------------------------
/* obsah vypisu, zavolani funkce read_directory */
--------------------------------