Vývoj her na FI

Od akamemického roku 2019/2020 připravujeme nové zaměření studia "Digital Game Development" v rámci magisterského studijního programu "Visual Informatics". Více informaci najdete zde.

Základní informace o předmětu PV255

Cílem předmětu je studentům představit oblast vývoje digitálních her a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Na přednáškách budou vysvětlovány jednotlivé aspekty tvorby digitálních her: návrh, grafické a fyzikální prostředí, animace, audio, produkce a další. Část přednášek bude přednesena odborníky s dlouholetými zkušenostmi s vývojem her.

Na cvičeních si studenti vyzkouší vývoj herních mechanik a jednoduchých prototypů v prostředí Unity. Studenti budou pracovat v malých týmech.

Ukončení předmětu, závěrečný projekt

Předmět má jediné možné ukončení a to formou zápočtu. Studenti budou hodnoceni na základě úloh vypracovaných v průběhu semestru. Přesné pokyny budou uvedeny ve studijních materiálech předmětu v ISu.

Navazující předmět

Na "PV255 - Vývoj digitálních her I" přímo navazuje předmět PV266 Vývoj digitálních her II, který se věnuje produkci herních projektů vzniklých v rámci PV255.

Harmonogram semestru podzim 2017

Přednášky

Cvičení budou probíhat každý týden v úterý od 18:00 do 19:40.
 • Lukáš Medek: Úvodní přednáka
 • Petr Kolář: Co hráče baví
 • Jaroslav Kolář: Design
 • Jiří Chmelík: Grafika ve hrách
 • Jiří Chmelík: Fyzika ve hrách
 • Jiří Chmelík: Rozhraní
 • Jan Zelený: Grafické efekty, shadery
 • Jiří Chmelík: Umělá inteligence
 • Ivan Buchta – Tvorba rozsáhlých herních prostředí, především terénů
 • Petr Mores: Animace ve hrách

Cvičení

Cvičení budou probíhat každý týden v:
 • úterý: 09:00 až 9:50
 • středa: 12:00 až 13:50