Studijní materiály

Aktuální studijní materiály najdou studenti předmětu v informačním systému FI. Níže najdete veřejně přístupné záznamy některých starších přednášek.

Záznamy starších přednášek

Dalí témata z minulých let