|| Výchozí || Bezpečnost IT || Čipové karty || Ke stažení || Odkazy || switch_to_en

Abstrakt
Projekt se zabývá možností zvýšení bezpečnosti běhu softwarového agenta využitím programovatelné kryptografické čipové karty s podporou JavaCard a kombinací s metodami mobilní kryptografie. Popisuje ochranné rozhraní, umožňující přesun citlivých částí kódu do prostředí čipové karty, vzdáleně spravovatelné příkazy ve formátu XML. Je navržena speciální implementace autentizačního a transportního protokolu pro řízené využívání přesunutého kódu, která poskytuje ochranu autentizačním informacím uchovávaným na straně softwarového agenta a kódu provádějícího kroky protokolu i v případě, že je výpočetní prostředí pod kontrolou útočníka. Je využita implementace šifrovacího algoritmu AES, která umožňuje ukrýt hodnotu používaného klíče. Jsou navržena rozšíření zvyšující použitelnost této implementace v šifrovacím režimu CBC a umožňující větší provázanost s kódem softwarového agenta ve stylu mobilní kryptografie. Výsledný systém lze použít pro implementaci DRM architektur nebo kontroly přístupu k uživatelovým privátním informacím umístěným na čipové kartě, například při využití podpisového klíče.

Dokumenty

Jméno Jazyk Popis Velikost Datum Soubor Zip Sig
Zvýšení bezpečnosti běhu softwarových aplikací pomocí kryptografické čipové karty
[SecureFW_europen2004.pdf]
CZ EurOpen 2004 příspěvek popisující SecureFW ochranné rozhraní.
P.Švenda, V. Matyáš
0.19MB 9/2004 SecureFW_europen2004.pdf SecureFW_europen2004.zip SecureFW_europen2004.pdf.asc
Digital Rights Managment
[DRM2004.pdf]
CZ Diplomová práce, FI MUNI.
P. Švenda
1.11MB 6/2004 DRM2004.pdf DRM2004.zip DRM2004.pdf.asc
DRM (přílohy)
[DRMappendix2004.pdf]
CZ Diplomová práce, přílohy
P. Švenda
0.44MB 6/2004 DRMappendix2004.pdf DRMappendix2004.zip DRMappendix2004.pdf.asc
DRM (slajdy)
[DRMslides2004.ppt]
CZ Diplomová práce, slajdy
P. Švenda
0.22MB 6/2004 DRMslides2004.ppt DRMslides2004.zip DRMslides2004.ppt.asc

Binárky

Program Popis Velikost Datum Soubor Sig
AESGen 1.1.0 Generátor WBACR AES tabulek (MS Win2K/XP) 30kB 9/2004 AESGen_1_1_0.zip AESGen_1_1_0.zip.asc
LightApp 1.0.0 Demonstrační a testovací aplikace pro SecureFW (MS Win2K/XP) 1.15MB 6/2004 LightApp1_0.zip LightApp1_0.zip.asc
SecureAlg 1.0.0 Security proxy, JavaCard applet (Gemplus GXPPro-R3) 61kB 6/2004 SecureAlg1_0.zip SecureAlg1_0.zip.asc
Starší verze jsou dostupné zde.

Zdrojové kódy (GPL licence)

Program Popis Velikost Datum Soubor Sig
AESGen 1.1.0 Generátor WBACR AES tabulek (C++, Microsoft VC++ 6.0) 0.15MB 9/2004 WBACR_AES_1_1_0src.zip WBACR_AES_1_1_0src.zip.asc
SecureFW 1.0.1 Třídy SecureFW jádra (C++, Microsoft VC++ 6.0) 0.11MB 9/2004 SecureFW_1_0_1src.zip SecureFW_1_0_1src.zip.asc
LightApp 1.0.0 Demo a testovací aplikace pro SecureFW (C++, Microsoft VC++ 6.0) 0.14MB 6/2004 LightApp1_0src.zip LightApp1_0src.zip.asc
SecureAlg 1.0.0 Security proxy, JavaCard applet (JavaCard, Borland JBuilder 6.0) 61kB 6/2004 SecureAlg1_0src.zip SecureAlg1_0src.zip.asc
Starší verze jsou dostupné zde.

contact
OpenPGP klíč : 0x89CEB31C