|| Vchoz || Bezpenost IT || ipov karty || Ke staen || Odkazy || switch_to_en

Témata

SecureFW : Ochranné rozhraní
Projekt se zabývá možností zvýšení bezpečnosti běhu softwarového agenta využitím programovatelné kryptografické čipové karty s podporou JavaCard a kombinací s metodami mobilní kryptografie. Popisuje ochranné rozhraní, umožňující přesun citlivých částí kódu do prostředí čipové karty, vzdáleně spravovatelné příkazy ve formátu XML. Výsledný systém lze použít pro implementaci DRM architektur nebo kontroly přístupu k uživatelovým privátním informacím umístěným na čipové kartě, například při využití podpisového klíče.(více...))

Šifrování zpráv v Miranda IM pomocí GnuPG
Návod pro nastavení šifrování zpráv v Miranda IM s pomocí GnuPG. Pouze v anglickém jazyce.

Základy zabezpečení (domácího) počítače připojeného na Internet
Tento text je určen jako návod pro jednoduché zabezpečení domácích počítačů s operačním systémem MS Windows 2000/XP připojených na Internet proti běžným útokům. Text zdaleka nepokrývá veškeré možnosti zvýšení bezpečnosti počítače a je zamýšlen jako návod pro rychlé zabezpečení běžného uživatele. (více...)

Informace, texty, digitální knihovny

Informační bulletiny (zdarma)

Digitální knihovny (placené)

contact
OpenPGP kl : 0x89CEB31C