Objektové modelování v Javě

  • Kroky řešení problému na počítači - pár slov o SW inženýrství

  • Organizace javových pg. - třídy, balíky

  • Objektovost“: zapouzření, dědičnost

  • Modifikátory přístupu k proměnným, metodám, třídám

  • Deklarace import

82. Kroky řešení reálného problému na počítači
83. Vývoj software je proces...
84. Celkový rámec vývoje SW
85. Metodiky vývoje SW
86. Metodika typu "vodopád"
87. Srovnání Java - Pascal
88. Organizace programových souborů
89. Organizace zdrojových souborů
90. Příklad - svět chovatelů a jejich psů
91. Shromáždění informací o realitě
92. Jak zachytíme tyto informace
93. Modelování reality pomocí tříd
94. Zápis třídy do zdrojového souboru
95. Organizace tříd do balíků
96. Balíky
97. Příslušnost třídy k balíku
98. Dědičnost
99. Terminologie dědičnosti
100. Jak zapisujeme dědění
101. Deklarace import NázevTřídy
102. Deklarace import názevbalíku.*
103. Opakování - vlastnosti tříd
104. Příklad
105. Příklad - co tam bylo nového
106. Přístupová práva
107. Granularita omezení přístupu
108. Typy omezení přístupu
109. Kde jsou která omezení aplikovatelná?
110. Příklad - public
111. Příklad - protected
112. Příklad - přátelský
113. Příklad - private
114. Když si nevíte rady
115. Přístupová práva a umístění deklarací do souborů
116. Zadání úlohy 3. (zadává se v týdnu od 13. října)