Granularita omezení přístupu

Přístup je v Javě regulován jednotlivě po prvcích

ne jako v C++ po blocích

Omezení přístupu je určeno uvedením jednoho z tzv. modifikátoru přístupu (access modifier) nebo naopak neuvedením žádného.