Jak zachytíme tyto informace

neformálními prostředky - tužkou na papíře vlastními slovy v přirozeném jazyce

formálně pomocí nějakého vyjadřovacího aparátu - např. grafického jazyka

pomocí CASE nástroje přímo na počítači

Zatím se přidržíme neformálního způsobu...