next up previous
Next: About this document ... Up: nfs Previous: Řádoví členové:

Konference Femini di Brno 2001

logo

Konala se 16. května 2001 v 16 hodin na půdě Fakulty informatiky v rámci Dies Academicus Brunensis.

kontakt: NFS_styk@email.cz.

Fotky z konference

Radek Czerný: Projev

Akceptované příspěvky:

Bc. Radek Poslušný: Zastoupení pohlaví na šachovnici jako podnět k připravované reformě hry v šachy.
Dalibor Duba: Močení vestoje všem
Mgr. Tomáš Staudek: K problému redukce feminismu na neo-feminismus.
Tomáš Foltýnek: Topos hospody v českém feminismu.
Bc. Miroslav Suchý: Prozaický diskurs českých feminin od Boženy Němcové po Alexandru Berkovou.
Mgr. Jaroslav Ráček: Dívčí deníčky našich babiček aneb v džínách značky "Severka" nastydne ti prdelka.
Vojtěch Duba: Diskriminace středníku v české interpunkci
Lukáš Melichárek: Feministky v arabských Emirátech.
Mgr. Jan Kročil: Čarodějnictví jakožto fundament feminismu.
Daniel Čech: Diskriminace maskulin v ČR.
Marek Doňar: Ochlupení těla jako determinanta feministického světonázoru.

Neakceptované příspěvky (anonymně):
Následující příspěvky nesplňovaly základní kritéria, jimiž byly myšlenková puvodnost a přínos pro rozvoj neofeminismu. Objevily se dokonce i takové, které snižovaly roli ženy ve společnosti, či kladly přílišný duraz na sexualitu.

Komparace oblouku moči obou pohlaví a jejich vliv na dějiny architektury
'Žena za pultem' - kritický rozbor filmu
Atonalita ženského vzdechu
Anima a její reflexe v současných feministických hnutích
Gumy, aneb od psacích potřeb k rychlé jízdě
Mendělejevova tabulka prvku prizmatem feminismu
Dialektika pohlavního spojení
Lze naklonovat oboupohlavního homunkula?
Diagnostika pohlaví ve sportu a při volbách královny krásy
Miluju Natašu, protože má velkou ... permeabilitu
Membrány a rigidita - pohled pod horizont
Mužská přetvářka jako zrcadlo antického herectví
Slečno, nevíte kolik je hodin? - čunčí představy Salvadora Dalího
Tvorba Karla Lagerfelda: Smrt a živutek
Je kapavka precedens?


next up previous
Next: About this document ... Up: nfs Previous: Řádoví členové: