IB047: Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie

Anotace

Předmět poskytne základní znalosti v oblasti korusové lingvistiky a počítačové lexikografie. Seznámí studenty s typy korpusů, jejich budováním a používáním. Naučí studenty pracovat s korpusy a jinými zdroji pro potřeby tvorby elektronických slovníků.

Výuka

Hodnocení

Slidy z přednášek

 1. P0: Úvod pdf tisk
 2. P1: Formáty korpusů pdf tisk
  ukázky formátů korpusů a slovníků
 3. P2: Unix text tools pdf tisk
  coreutils, příklady pro korpusy
  příklady použití
 4. PA: Web Corpus in One Click pdf
 5. P3: Corpus storage pdf tisk
 6. P5: CQL pdf tisk
  Manatee -- Dotazovací jazyk
 7. P4: Morfologie a syntax pdf tisk
 8. P6: Četnosti a kolokace pdf tisk
 9. P7: Automatické značkování pdf tisk
 10. P9: Lexikografie pdf tisk
 11. P11: Z korpus do slovníku pdf tisk
 12. P10: Významy a definice pdf tisk
 13. P12: Nástroje pro psaní slovníků pdf tisk

Literatura


Pavel Rychly