Zde budou zveřejňovány případné změny v propozicích předpokládané hlavně v srpnu 2021, jen výjimečně ještě v září.

  1. Odstavec 13 - od roku 2021 není tvrdé moratorium na zveřejňování deníků. Dle zkušeností z minulého roku byla pro soutěžící zkrácena doba na odevzdávání na cca týden, což ulehčí dalším vyčkat se zveřejněním, pokud se tak rozhodnou.

  2. Koeficienty byly nastaveny. Pro pěší vycházel koeficient 3, ale kvůli určité poměrnosti režimů P, C, M jsem nakonec deformoval hodnotu u P na 3->4, u C 4->3 a snížil jsem číslo určující počet lokátorů k překonání v pohybovém režimu z 9 na 7.

  3. V odstavci 9 zdůrazňuji, že zatím co opakovače pro některé režimy povoleny jsou, teď se rozvíjející síť CB hotspotů zůstane mimo závodění v CBM48, budu chtít, aby celé spojení bylo v éteru a to hotspoty nesplňují.

  4. Upřesněn pohyb první kontrolky (C1xxK - exp.Tetřev).

  5. Dostal jsem informaci od kolegy z Budapesti (simonthewizard.com), ze bude závod sledovat i pár maďarských stanic na kopcích kolem Budapešti, někteří možná mají info o tom co je potřeba soutěžní stanici hlásit, někteří možná ne. Tak kdo budete v dosahu, nezapomeňte k e koaxiálu a generátoru nabalit i česko-maďarský slovník :-.

  6. Právě jsem zjistil, že na stránkách ges.cz se píše, že firma je v konkurzu. To znamená, že zcela určitě budu muset změnit odstavec 12 poslední větu - ceny budou z jiného obchodu nebo jiného typu.