Zde budou zveřejňovány případné změny v propozicích předpokládané hlavně v srpnu 2023, jen výjimečně ještě v září.

“Pokud stacionár není (navazují na sebe přesuny), koeficient je 1.”

bylo změněno na

-> “Pokud stacionár není (např. navazují na sebe přesuny nebo přesun se začátkem/koncem/přerušením), koeficient je 1.”