​1. Název, charakteristika, termín a délka závodu

​2. Pořadatel a prémiové stanice

Volací znak prémiových stanic (může obsahovat na druhé pozici i jiné číslo, pokud je prémiovek v dané oblasti více): C1-xx (ČR), S1-xx (SK), X1-xx (daleká cizina)

​3. Startovné a sponzoring

​4. Pravidla soutěžního startu a termín přihlášek

​5. Účastníci

Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není) nebo můžou soutěžit jako jednotlivec. Pod tímto názvem a přidělenou volací značkou (xx) s proměnlivou identifikací režimu (R) se budou po celou dobu akce hlásit.

První písmeno je orientační, nijak neomezuje, odkud může stancie vysílat. Expedice nesmí vysílat současně z více míst nebo stanic.

​6. Soutěžní režimy

 1. Stacionární režim:
  • doma - SxxD (doma=“QTH ve volačce” nebo kdekoliv pod 300mnm)
  • kopec - SxxK
  • velehora - SxxV (nad 1200m)
  • X (daleká cizina) - SxxX (definován jako stanice mimo SR/ČR, při spojení nad 700 km)
 2. Přesuny:
  • mobil - SxxM (auto, prostředek veřejné dopravy nebo jiný motorizovaný přesun)
  • cyklo - SxxC (včetně elektrokola do 250W, plachetnice a jízdě na zvířeti)
  • pěšák - SxxP (pěšky, na lyžích nebo plavidle hnaném vlastní silou)
 1. Přerušení: Závod je možné kdykoliv přerušit a pokračovat později z jiného místa (slouží ke zjednodušení, aby nebylo potřeba deklarovat a omezovat přesuny, ze kterých se nevysílá).
 2. Pokud deklarovaný přesun poruší některé z omezení výše, spojení v něm uskutečněná se nezruší, ale použije se pro ně nižší koeficient, z předchozího nebo následného stacionáru. Pokud stacionár není (např. navazují na sebe přesuny nebo přesun se začátkem/koncem/přerušením), koeficient je 1. Lokátory v takovém přesunu se danému soutěžícímu v bodování počítají všechny jako 1 lokátor.

​7. Systém volaček

Soutěžící k přidělené volačce přidá znak měnící se v průběhu závodu (viz body 5 a 10). Znak bude vypovídat o režimu, ve kterém je soutěžní stanice, např.: exp.Maraton S12K.

​8. Soutěžní deník

Soutěžící vedou deníky v písemné nebo elektronické podobě. Ty musí obsahovat:

Vzor zápisu (příklad s použitím programu DeníkCL6, Apachova Logbook, potažmo export z Excelu či obdobného tabulkového procesoru)

exp.Maraton S12M;Jenda Lehota,Venca Úsov;[15.9.2018] 08:00:00;Holice; 49.123 16.123 49.780 15.883 00:32;283m;JO70XB
JO70XB;1;[15.9.2018] 08:00:00;56;Tango Prostějov /p Radhošť;55;JN99CL;178;OPAK,JO70XD;

exp.Maraton S12K;Jenda Lehota, Venca Úsov;[15.9.2018] 10:38:00;Hády 424m;JN89IF
JN89IF;1;11:42:00;56;Tango Prostějov /m Dolní Rozpité;55;JN99CL;112;SSB;

Prosím dodržujte požadovaný obsah dat. Program DeníkCL6 většinu řeší za Vás, možná nutnost drobné dodatečné editace.

​9. Platná spojení

10.Standardní doba přesunu

Standardní doba přesunu se určí vložením míst začátku a konce přesunu do Google Maps Navigator/Trasa a Mapy.cz, zvolením příslušného režimu a volby kratšího z přesunů. Pokud není tímto způsobem možné určit rozumnou trasu a čas, použije se přímočará vzdálenost zvětšena o 30% a vydělena normativní rychlostí přesunu (M - 70km/h, C - 15km/h, P - 4km/h), ale jenom pokud je takto určen čas kratší než čas určen z předchozích dvou zdrojů.

​11. Bodový zisk, koeficienty a násobiče

Koeficienty přepočítané dle výsledků 2022 - doma: koef. 2.5
- kopec: koef. 1
- velehora: koef. 0.8
- DX/daleká cizina: koef. 0.7
- mobil: koef. 2.5
- cyklo: koef. 3
- pěšák: koef. 4

Počet lokátorů násobič
1 lok 1
2-3 lok 2
4-7 lok 3
8-15 lok 4
16-31 lok 5
32-63 lok 6
64-127 lok 7
atd. ..  

​12. Vyhlášení výsledků

​13. Zveřejnění deníků

Konec doby příjmu deníku ze 4. ročníku je 29.10.2023. Do této doby prosím o zdrženlivost ve zveřejňování. Mapky vygenerované z deníků a sumární data klidně zveřejňujte hned.

​14. Kontakt

Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky:

Mates Brno - lexa.matej(zavináč)gmail(tečka)com - +420-776 723 696