Tiskárna


Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě vytisknout (nejčastěji na papír).

Základní parametry tiskárny jsou:
Parametr Vysvětlení Rozsah
Typ tisku Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků Jehličková, tepelná, inkoustová, laserová tiskárna
Rychlost tisku Počet znaků vytištěných za jednotku času řádově 100 zn/s - 10 stránek/min
Kvalita tisku Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) 120 - 1200 bpi
Barevnost Schopnost tisknout pouze černobíle nebo i barevně. Černobílé, barevné
Pořizovací náklady Cena, za kterou je možné tiskárnu pořídit řádově 1000 Kč - 100000 Kč
Cena za vytištěnou stránkou Cena, kterou uživatel zaplatí za vytištěnou stránku. Je dána cenou listu požadovaného papíru, cenou a životností tiskové náplně (páska, inkoust, toner)

V případě barevného tisku je nutné pracovat se subtraktivním modelem mísení barev (na rozdíl od obrazovky, kde pracujeme s aditivním mísením). Tento model označovaný také jako CMYK používá pro tisk tří až čtyř základních barev, jejichž mísením se dostávají barvy ostatní:

V případě levnějších tiskáren bývá vynechána černá barva, která se nahrazuje smísením tří zbývajících barev. Tyto barvy však neposkytují čistě černou barvu, a proto jejich tisk bývá co do barevného podání méně kvalitní.

Subtraktivní model

Tiskárna se k počítači připojuje většinou přes paralelní port pomocí rozhraní Centronics, popř. Bitronics. Některé tiskárny dovolují i připojení přes sériový port, ale tento způsob propojení počítače s tiskárnou bývá méně častý.


Tiskárna: strana 1