Externí paměťová média


Krok: 1

Data a programy, se kterými uživatel na počítači pracuje, je nezbytné uchovávat na nějakých .......... médiích. Standardně je proto každý počítač vybaven mechanikou pružných disků a pevným diskem (kromě prvních PC a PC/XT).

Krok: 2

Disketová mechanika slouží k záznamu dat na .......... disk.

Krok: 3

Jedná se o přenosné médium, které má však pro dnešní účely poměrně .......... kapacitu (disketa 31/2 má kapacitu 1,44 MB) a poskytuje poměrně nízkou přenosovou rychlost.

Krok: 4

Naopak pevný disk má vysokou kapacitu, poskytuje vysokou přenosovou rychlost, ale jde o nepřenosné médium, které je pevně osazeno v počítači. Pevný disk tedy slouží k ukládání dat a programů, se kterými na počítači momentálně pracujeme, a jen výjimečně slouží k .......... dat mezi dvěma počítači.

Krok: 5

Protože, jak bylo uvedeno výše, disketová mechanika pro přenos většího objemu dat není vhodná, vzniká poměrně velké množství jiných paměťových médií určených zejména jako .......... média s větší kapacitou a vyšší přenosovou rychlostí, než má floppy disk.

Mezi základní parametry každého takového média patří:

Krok: 6

Krok: 7 Krok: 8 Krok: 9 Krok: 10

Externí paměti: strana 1