PV266 Vývoj digitálních her II

Základní informace o předmětu

Předmět navazuje na Vývoj digitálních her I, cílem je poskytnout studentům více prostoru pro získání zkušeností s produkcí reálného herního projektu. Studenti pracují ve menších skupinách (tři až pět členů) na herních návrzích či prototypech, které vznikly v rámci PV255. Vedle zkušeností z vývoje vlastní hry získají studenti také zkušenosti s dlouhodobou prací v týmu (komunikace, plánování práce, SW nástroje jako GIT, ...) a také zkušenosti s přípravou a přednesem prezentace svých projektů.

Průběh, ukončení předmětu, závěrečný projekt

Předmět navazuje na PV255, i PV266 je hodnoceno na základě týmového, semestrálního projektu. Výuka je vedena formou praktických seminářů, kde studenti pracují na vlastních herních projektech pod dohledem vyučujících.