Přiřazení odkazu na objekt

Konstrukci = lze použít i pro přiřazení do objektové proměnné:

Zivocich z1 = new Zivocich();

Co to udělalo?

  1. vytvořilo nový objekt typu Zivocich ( new Zivocich() )

  2. přiřadilo jej do proměnné z1 typu Zivocich

Nyní můžeme odkaz na tentýž vytvořený objekt znovu přiřadit - do z2:

Zivocich z2 = z1;

Proměnné z1 a z2 ukazují nyní na stejný objekt typu živočich!!!

Proměnné objektového typu obsahují odkazy (reference) na objekty, ne objekty samotné!!!