Přiřazení primitivní hodnoty

Na pravé straně výraz vracející hodnotu primitivního typu

číslo, logická hodnotu, znak (ale ne např. řetězec)

Na levé straně proměnná téhož typu jako přiřazovaná hodnota nebo typu širšího

např. int lze přiřadit do long

Při zužujícím přiřazení se také provede konverze, ale může dojít ke ztrátě informace

např. int -> short

Přiřazením primitivní hodnoty se hodnota zduplikuje ("opíše") do proměnné na levé straně.