Volání metody

Metoda objektu je vlastně procedura/funkce, která realizuje svou činnost primárně s proměnnými objektu.

Volání metody určitého objektu realizujeme:

identifikaceobjektu.názevmetody(skutečnéparametry)

  • identifikace objektu, jehož metodu voláme

  • . (tečka)

  • název metody, jíž nad daným objektem voláme

  • v závorách uvedeme skutečné parametry volání (záv. může být prázdná, nejsou-li parametry)