Úlohy veřejných a soukromých subjektů v ochraně ŽP

předchozí - obsah - další
  • Role subjektů v ochraně ŽP
  • Environmental Impact Assessment (EIA)
  • Financování ochrany přírody a krajiny v mezinárodním měřítku
  • Financování ochrany přírody a krajiny v ČR

  • předchozí - obsah - další