Ekonomické aspekty ochrany ŽP

předchozí - obsah - další
  • Ekonomika a životní prostředí
  • Metody hodnocení ŽP
  • Ekonomické nástroje ochrany ŽP
  • Vliv ekonomické a politické globalizace na ŽP

  • předchozí - obsah - další